Garbatka

Święci, Oczyszczani i Pielgrzymujący

Chodzi oczywiście o Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Są to dni ukazujące perspektywę życia wiecznego, która jest udziałem szczególnie nas katolików wierzących w Chrystusa. Święci przypominają nam ostateczny cel życia: pragnąc osiągnąć Niebo -  pragniesz być święty. Oni uświadamiają Kościołowi pielgrzymującemu, czyli nam żyjącym na ziemi, że świętość jest realna, ponieważ nie jest pomysłem człowieka, ale Boga!: "Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty, wasz Pan" (Kpł 19, 18).

"Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych" ma przyciągnąć naszą miłość do tych osób, które zakończyły pielgrzymkę ziemską, ale jeszcze świętości nie osiągnęły. O zmarłych możemy pamiętać zawsze, wtedy łaski wyproszone przez nich, są jeszcze bardziej przez nas przyjmowane. W tym czasie tradycyjnie spotkaliśmy się na naszym parafialnym cmentarzu na wspólnej modlitwie wypominkowej oraz Mszy Świętej. Pamiętajmy, że naszą perspektywą nie jest życie na ziemi, ale wieczność z Twoim Bogiem.

Dzieci przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

W ostatnią niedzielę października dzieci klasy trzeciej Szkoły Podstawowej otrzymały z rąk swoich rodziców różańce. Obrzędowi pobłogosławienia różańców  przewodniczył ks. proboszcz Augustyn Rymarczyk. Dzieci za ten dar podziękowały rodzicom ucałowaniem ich rąk. Jest to znak bardzo wymowny. Pocałunek złożony na rękach, które dają Boga i wskazują drogę ku Niemu jest wyrazem oddania szacunku tym osobom. Módlmy się za rodziców tych dzieci, aby zawsze znajdowali czas na wspólną modlitwę rodzinną i pamiętali, że „jeśli nie dajemy Boga, dajemy za mało” (Matka Teresa).

Imieniny ks. Łukasza

"Przyjacielu Boga" - tak św. Łukasz zwraca  się do adresata swoich dzieł (Ewangelii i Dziejów Apostolskich). A motywem powstania wymienionych utworów była bardzo konkretna rzecz: "zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać (...) po kolei", aby Teofil, mógł się "przekonać o całkowitej pewności nauk". Tak św. Łukasz poświęcił swój talent, czas, życie, aby zaświadczyć o osobie i dziele swojego Mistrza - Jezusa Chrystusa.

W sobotę 18 października 2014 r. przeżywaliśmy święto Łukasza Ewangelisty, a jednocześnie była to okazja do wyrażenie wdzięczności Panu Bogu za księdza Łukasza, wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisko. W tym dniu wierni modlili się w intencji księdza Solenizanta podczas sprawowania nabożeństwa różańcowego oraz Eucharystii, a następnie mieli okazję złożyć osobiście życzenia i wyrazić radość z obecności w parafii księdza Łukasza. Życzenia składali przedstawiciele grup parafialnych począwszy od dzieci z przedszkola, przez młodzież zaangażowaną w życie parafii (ministranci, KSM, schola, Oaza), skończywszy na dorosłych. Tego dnia padło wiele życzliwych słów, pełnych błogosławieństwa. Sam ksiądz Solenizant za najważniejszą rzecz uznał wdzięczność Panu Bogu oraz Jego pierwszeństwo w swojej posłudze.

A zatem, bez wątpienia,ksiądz Łukasz idzie śladami swojego patrona. W takim razie księże Łukaszu: Poświęcaj swoje talenty i umiejętności, jak twój patron, dla współczesnych Teofilów!!! Utwierdzaj, przekonuj i bądź wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa!!! Wszystkiego dobrego!!! 

Młodzi górą!

W ubiegłą sobotę 21 września odbyła się IV edycja Apelu Młodych w Radomiu pod hasłem „Bóg kocha i wzywa”. Młodzież z naszej parafii licznie zadeklarowała chęć uczestniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu. Spotkanie rozpoczęło się świadectwem wiary zespołu "Wyrwani z niewoli". Młodzież wzięła również udział w koncercie „Nieziemskie granie” połączonym z animowaną zabawą, ale najważniejsze było spotkanie z  Panem Jezusem w Sakramencie Spowiedzi oraz  podczas adoracji osobistej i wspólnej. Ta ostatnia prowadzona była przez ojca dominikanina Adama Szustaka OP. Szacuje się, że w tym roku przybyło ok. 5,5 tyś uczestników, a nieoficjalnie mówi się nawet o 6 tysiącach młodych ludzi. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie w przyszłym roku!!! Poniżej zamieszczamy link do zapoznania się z grupą ewangelizacyjną i rapującą "Wyrwani z niewoli" www.wyrwanizniewoli.pl

Mamy Diakona!

W naszej wspólnocie mieliśmy ostatnio radość słuchać i podziwiać niedawno wyświęconego diakona Jarosława Kęskę, który złożył wieczystą profesję zakonną w Zgromadzeniu Ducha Świętego, a miało to miejsce w Bydgoszczy 8 i 9 września. Warto nadmienić, że profesja zakonna oznacza naśladowanie Chrystusa w Jego trzech cnotach - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Święty Jan Paweł II podkreślał w oficjalnym dokumencie Kościoła, że życie konsekrowane jest "sercem Kościoła". Naszego parafialnego rodaka polecajmy Matce Najświętszej Oblubienicy Ducha Świętego, aby dk. Jarosław wzrastał w miłości do Boga i Jego Kościoła Powszechnego.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Mnóstwo dzieci i młodzieży przekroczyło próg kościoła 1 września o godzinie 8.00, wkraczając tym samym w kolejny, ale zawsze niepowtarzalny, nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Eucharystii, którą sprawował ks. proboszcz Augustyn, obecność uczniów symbolizowały również sztandary: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku im. Jana Kochanowskiego, Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im.Partyzantów Ziemi Kozienickiej. Byli z nami również rodzice i wychowawcy uczniów co potęguje radość tego wydarzenia. Razem utworzyliśmy ogromną wspólnotę, którą gromadzi sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus.
Uczniów, ich rodziców i nauczycieli, polecamy wam - drodzy parafianie, by znaleźli miejsce w waszej relacji modlitewnej do Boga. Prosimy, mówcie Bogu o nich.

Imieniny ks. proboszcza Augustyna Rymarczyka

Wielką radością było widzieć Was, zgromadzonych wokół ołtarza naszego Pana Jezusa Chrystusa, wdzięcznych za życie pasterza i gospodarza naszej parafii księdza Augustyna Rymarczyka. To jest zawsze ogromny dar i radość widząc swoich parafian, modlących się za księży. Imieniny to świętowanie pamiątki Chrztu świętego - włączenia w Ciało Chrystusa jakim jest Kościół. Z tej okazji warto sobie zadać pytanie: Czy pamiętam datę swojego chrztu? Czym są dla mnie moje imieniny?

Księdzu proboszczowi życzymy tego, co sam Bóg chce i w nas wszystkich czynić - "Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty" (Kpł 19,2). Życzymy również wytrwałości i siły w chodzeniu za Panem Jezusem, także w chodzeniu po wodzie na "Jego słowo"!

 

Dożynki Parafialne - jako szkoła dziękowania.

"Błogosławiony Jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas Chlebem Życia". (fragment modlitwy, którą kapłan wypowiada w imieniu ludu Bożego na każdej Mszy świętej)
24 sierpnia w naszej parafii o godzinie 12.00 byliśmy świadkami wydarzenia, które w swojej istocie sięga głębi człowieczeństwa - chodzi o dożynki, a sednem jest chęć podziękowania Bogu za "chleb powszedni" oraz za pracę ludzi, dzięki którym możemy się cieszyć owocami ziemi. Wdzięczność jest czynnikiem, który określa człowieka, uczy prawdy o tym, że w pierwszej kolejności naszego zaistnienia jesteśmy "spadkobiercami" czyjejś ofiary, potu, zmęczenia, pracy, wyrzeczenia. Wobec uświadomienia sobie tej prawdy, rodzi się w człowieku pragnienie wdzięczności, które przemienia się również w chęć dawania siebie, co w najwyższej mierze oznacza miłowanie tych, którym jestem wdzięczny.
Dlatego pogoda - która jak przyznaje nasz ks. proboszcz Augustyn: "jak tu jestem na parafii, to w niedzielę takiej ulewy nie widziałem" - nie mogła zepsuć tej wdzięczności, a zatem istoty uroczystości. Skoro Bóg chciał, żeby podziękować mu w ulewny dzień, to myślę, że się nam udało. Patrząc na symbolikę biblijną deszczu, jako symbolu błogosławieństwa i urodzajności w kontekście żniw, każdy z nas powinien poczuć się zaproszony do większej jeszcze ufności Bogu, oddania Jemu swojej pracy i jej owoców, by ofiarowane przez Niego dary, nie zasłoniły nam ich Źródła - Boga Ojca.
W trakcie Mszy świętej wraz z bogato wyglądającym wieńcem dożynkowym, została poświęcona chorągiew z wizerunkiem św. Jana Pawła II - dar rolników dla parafii. Eucharystia zakończyła się tradycyjnym, ujmującym łamaniem chleba. Dalsza część uroczystości była kontynuowana na hali szkoły podstawowej w Garbatce.