Garbatka

Podziękowanie ks. Maciejowi

26 czerwca 2014 r. spotkaliśmy się na uroczystej Mszy Świętej, aby dziękować Bogu za dar kapłaństwa dla naszego wikariusza ks. Macieja Będzińskiego i Jego obecność wśród nas. Pięć lat posługi w Garbatce przyczyniło się do żywego zaangażowania w Liturgię i życie Kościoła wielu parafian.

Czcigodny Księże Macieju!

Dziękujemy Księdzu za 5 lat wspólnej modlitwy z nami i za nas, za ukazywanie i dawanie nam Chrystusa, za nieocenioną posługę spowiedzi świętej, za dłonie podniesione do błogosławieństwa, za czas, którego nam Ksiądz nie szczędził, za życzliwość, zawsze wielkie i otwarte serce. Dziękujemy za to, że uczył nas Ksiądz wiary i zaufania do Boga Ojca, wiary, która jest życiem i przejawia się w miłości do bliźnich.

Jak Ksiądz powiedział: "W życiu Chrześcijanina nie ma przypadków" – nieustannie dziękujemy Bogu za Księdza obecność wśród nas. Jesteśmy dumni mając Księdza w naszej Parafii, szczęśliwi z realizacji Księdza marzeń i smutni, że nie może Ksiądz być z nami, ale wiemy, że Jezus też chodził, nie zatrzymywał się w jednym miejscu. Przed Księdzem kolejne zadania wynikające z Kapłańskiego powołania.

Życzymy Księdzu wielu serdecznych i dobrych ludzi wokół siebie. Nie żegnamy się z Księdzem, liczymy na to, że będzie nas Ksiądz często odwiedzał, zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Opieki Maryi, światła Ducha Świętego, miłości i bliskiej obecności Bożej

Życzą parafianie