Garbatka

Bierzmowanie

W tym roku w naszej parafii sakrament bierzmowania przyjęło 47 osób.Każda z nich oczekiwała z utęsknieniem, aby stać się prawdziwie dorosłym i odpowiedzialnym świadkiem Chrystusa. Sakramentu udzielił ks. bp. Henryk Tomasik. Wyrażamy wdzięczność za dary Ducha Świętego Panu Bogu, Pasterzowi diecezji, rodzinom, kapłanom oraz wychowawcom.