Garbatka

70. rocznica Bitwy pod Molendami

6 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczysta Celebracja z okazji 70. rocznicy bitwy pod Molendami. Dla garbackiej społeczności jest to jedno z ważniejszych świąt patriotyczno-religijnych. W tym roku Mszy przewodniczył ks. Profesor Stanisław Kowalczyk. Udział wzięły także władze gminne i powiatowe oraz duża liczba pocztów sztandarowych. Kaznodzieja ks. Profesor wspomniał o znaczeniu słowa Ojczyzna i Bóg. Ukazał młodemu pokoleniu zagrożenia i szanse dla naszej Ojczyzny. Był to czas refleksji i wspomnień - zwłaszcza podczas składania wieńców pod pomnikiem w Molendach i w czasie akademii, na którą zaprosili nauczycieli i uczniowie ZSS w Garbatce.