Garbatka

DYŻURY LEKTORÓW - Styczeń 2018

7 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Śmietanka Jadwiga

Krygier Ewa

12.00

Borysławska Małgorzata

Andrzej Kowalczyk

17.00

Walczak Anna

Grajewski Marek

14 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Szewczyk Dorota

Jasik Mirosław

12.00

Gwardys Inga

Słyk Agata

17.00

Matejszczak Karolina

Mazur Sławomir

21 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Rodakowska Monika

Grygiel Grażyna

12.00

Zaręba Agnieszka

Cieloch Irena

17.00

Syroka Agnieszka

Kamińska Katarzyna

28 styczniaGodzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Nakoneczka Anna

Nakoneczka Mariusz

12.00

Ostrowska Jadwiga

Langa Waldemar

17.00

Siembor Stanisław

Grylak Krzysztof

Dyżury lektorów - grudzień 2017

3 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Walczak Anna

Grajewski Marek

12.00

Śmietanka Jadwiga

Kowalczyk Andrzej

17.00

Borysławska Małgorzata

Krygier Ewa

10 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Matejszczak Karolina

Mazur Sławomir

12.00

Szewczyk Dorota

Jasik Mirosław

17.00

Gwardys Inga

Słyk Agata

17 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Syroka Agnieszka

Kamińska Katarzyna

12.00

Grażyna Grygiel

Krzysztof Grylak

17.00

Zaręba Agnieszka

Cieloch Irena

24 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Monika Rodakowska

Stanisław Siembor

12.00

Nakoneczka Anna

Nakoneczka Mariusz

25 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Jadwiga Ostrowska

Waldemar Langa

12.00

Walczak  Anna

Grajewski Marek

17.00

 

Kowalczyk Andrzej

26 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

 

7.30

Gwardys Inga

 

12.00

Matejszczak Karolina

 

17.00

Szewczyk Dorota

 

31 grudnia


Godzina Mszy św.

Pierwsze czytanie

Drugie czytanie

7.30

Zaręba Agnieszka

 Syroka Agnieszka

12.00

Ewa Nakoneczka

Mariusz Nakoneczka

17.00

Rodakowska Monika

Katarzyna Kamińska 

HARMONOGRAM DYŻURÓW LEKTORÓW – RORATY 2017

Tydzień

Data

Imię i nazwisko

1

4.12.2017

Grażyna Grygiel

5.12.2017

Nakoneczka Anna

6.12.2017

Siembor Stanisław

7.12.2017

Anna Walczak

8.12.2017

Monika Rodakowska

9.12.2017

Jasik Mirosław

2

11.12.2017

Krygier Ewa

12.12.2017

Kamińska Katarzyna

13.12.2017

Jadwiga Ostrowska 

14.12.2017

Siembor Stanisław

15.12.2017

Nakoneczka Anna

16.12.2017

Grażyna Grygiel

3

18.12.2017

Młodzież

19.12.2017

Młodzież

20.12.2017

 Młodzież

21.12.2017

Młodzież

22.12.2017

 Młodzież

23.12.2017

 Młodzież

Lektorzy

Pięć przykazań lektora:
1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Nowy system służby lektorskiej.

Podział na sześcioosobowe grupy, które czytają w kolejne niedziele miesiąca.
GRUPA I  - pierwsza niedziela miesiąca

  1. Borysławska Małgorzata
  2. Grajewski Marek
  3. Krygier Ewa
  4. Kowalczyk Andrzej
  5. Walczak Anna
  6. Śmietanka Jadwiga

    Czytaj więcej...

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY LEKTORÓW

Spotkania lektorów odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca (z wyjątkami zamieszczonymi w poniższej tabeli). W razie jakichkolwiek zmian dyżurów prosimy o kontakt z koordynatorem tel. 506467699

Rok 2016

1.

19 listopada

2.

10 grudnia

Rok 2017

3.

21 stycznia

4.

18 lutego

5.

18 marca

6.

8 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową)

7.

20 maja

8.

10 czerwca (sobota przed Bożym Ciałem)

Spotkania odbywają się w salce pod kościołem po Mszy św. wieczornej.

ZAPRASZAMY!