Garbatka

Rekolekcje Wielkopostne

W tym roku przygotowanie do Świąt Wielkanocnych przeprowadził ks. Bartłomiej Wink - student KUL. Czas tegorocznych rekolekcji obfitował w Słowo Boże, kierowane przez ks. Rekolekcjonistę. Z wielkim entuzjazmem i zarazem spokojem przekazywał nam prawdy Boże. A owoce tych duchowych ćwiczeń widoczne były w długich kolejkach do konfesjonału w dzień spowiedzi. Jako cała wspólnota dziękujemy za ten piękny czas rekolekcji i wspólnej drogi do Jezusa.