Garbatka

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Mnóstwo dzieci i młodzieży przekroczyło próg kościoła 1 września o godzinie 8.00, wkraczając tym samym w kolejny, ale zawsze niepowtarzalny, nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Eucharystii, którą sprawował ks. proboszcz Augustyn, obecność uczniów symbolizowały również sztandary: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku im. Jana Kochanowskiego, Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im.Partyzantów Ziemi Kozienickiej. Byli z nami również rodzice i wychowawcy uczniów co potęguje radość tego wydarzenia. Razem utworzyliśmy ogromną wspólnotę, którą gromadzi sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus.
Uczniów, ich rodziców i nauczycieli, polecamy wam - drodzy parafianie, by znaleźli miejsce w waszej relacji modlitewnej do Boga. Prosimy, mówcie Bogu o nich.