Garbatka

Święci, Oczyszczani i Pielgrzymujący

Chodzi oczywiście o Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Są to dni ukazujące perspektywę życia wiecznego, która jest udziałem szczególnie nas katolików wierzących w Chrystusa. Święci przypominają nam ostateczny cel życia: pragnąc osiągnąć Niebo -  pragniesz być święty. Oni uświadamiają Kościołowi pielgrzymującemu, czyli nam żyjącym na ziemi, że świętość jest realna, ponieważ nie jest pomysłem człowieka, ale Boga!: "Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty, wasz Pan" (Kpł 19, 18).

"Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych" ma przyciągnąć naszą miłość do tych osób, które zakończyły pielgrzymkę ziemską, ale jeszcze świętości nie osiągnęły. O zmarłych możemy pamiętać zawsze, wtedy łaski wyproszone przez nich, są jeszcze bardziej przez nas przyjmowane. W tym czasie tradycyjnie spotkaliśmy się na naszym parafialnym cmentarzu na wspólnej modlitwie wypominkowej oraz Mszy Świętej. Pamiętajmy, że naszą perspektywą nie jest życie na ziemi, ale wieczność z Twoim Bogiem.