Garbatka

Podnieś rękę Boże Dziecię...

Święta Narodzenia Pańskiego to czas, w którym Chrystus pragnie narodzić się w sercach każdego człowieka. To czas, w którym sam Bóg wchodzi w rzeczywistość rodziny, staje się jej członkiem i rozpoczyna wędrówkę. To chwila, w której Bóg przez swoje Wcielenie staje się szczególnie bliski.

Życzymy, by Dziecię Jezus rozpalało w sercach miłość, Święty Józef ochraniał rodziny, a czuwająca przy żłóbku Maryja upraszała potrzebne łaski. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą Wasi Duszpasterze

Rekolekcje adwentowe

Słowo „rekolekcje” pochodzi z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Rozważyć Słowo, przyjąć je, odzyskać wewnętrzny pokój, jeszcze raz rozważyć kim jest dla mnie Bóg i jakie miejsce zajmuje w moim życiu.

W tym roku do głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia przygotował nas ks. Tomasz Atłas – krajowy dyrektor PDM. Ks. Tomasz w swoich naukach rekolekcyjnych nawiązywał do doświadczeń misyjnych, ukazując piękno modlitwy jako relacji z Bogiem i maryjnego kultu. Pierwszy dzień rekolekcji to zaproszenie Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty prowadzi nas do odczytania woli Ojca, zrozumienia jej i wypełnienia. Duch Święty – Światłość sumień zaprasza nas do głębokiego przeprowadzenia rachunku sumienia. Przygotowując nas do tego sakramentu ks. Tomasz wspominał o  dobrym wypełnianiu obowiązków względem rodziny, parafii, społeczeństwa i kraju. Rekolekcjonista szczególnie głęboko dotknął grzechu obmowy i oszczerstwa. Stojąc przed tajemnicą Bożego Wcielenia, w której „Słowo ciałem się stało” – te grzechy zyskują szczególny wymiar. Warto zastanowić się, jakie słowa nas zbudowały i jakimi słowami budujemy innych.  

Serdecznie dziękujemy ks. Tomaszowi Atłasowi za te dni przygotowania nas na przyjęcie Dzieciątka Jezus. Życzymy owocnej pracy duszpasterskiej i misyjnej radości z niesienia światu Chrystusa.  

Agapa "Moje miejsce w kościele"

Życie jest wieczną pielgrzymką, nieustannym szukaniem swojego miejsca na Ziemi...

W piątek  30.11.2018r. miało miejsce spotkanie młodych tzw. Agapa pod hasłem "Moje miejsce w Kościele". Poruszaliśmy na nim bardzo ważny i bliski nam temat wspólnoty. Zawiązanie wspólnoty rozpoczęliśmy od wspólnego tańca i śpiewu.

Świadectwa naszych kolegów i koleżanek, którzy w różny sposób angażują się w życie Kościoła miały na celu rozpalić w innych młodych chęć do współpracy z parafią. Z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży byli to Magda, Oliwia i Tomek. Przedstawili  nam jak funkcjonuje KSM, jaki jest cel tego stowarzyszenia i opowiedzieli o swoich przeżyciach związanych ze służbą dla wspólnoty.

Następnie swoimi świadectwami dzieliły się z nami Angelika i Ewa z Novoscholi. Dwie młode scholanki, którym nie obca jest służba muzyczna Panu.

A jeśli chodzi o służbę... Dużo mieli do powiedzenia także Wojtek i Piotrek - ministranci! Pokazali nam, że formacja w Kościele ma wpływ na nasze życie codzienne oraz opowiedzieli co ich zachęciło do wstąpienia w krąg służby liturgicznej.

Ale słowa słowami... Przejdźmy do czynów. Po świadectwach nadszedł czas na nas. Mieliśmy swoje „5 minut” na wykazanie się... Czekała nas bowiem kilku minutowa rozmowa z drugim człowiekiem, czasem nawet z osobą, której w ogóle nie znamy. Co za wyzwanie! Facelook został pozytywnie przyjęty przez młodych ! Na koniec spotkania organizacja KSMu modliła się nad bierzmowanymi okrążając młodzież oraz śpiewając pieśni do Ducha Świętego. Wtedy naprawdę mogliśmy poczuć jedność z młodszymi od nas kolegami!

Nie zabrakło oczywiście Komunii Świętej i małego przyjęcia, bo w ten dzień również wypadały Andrzejki.  Agapa była dobrą alternatywną na spędzenie tego dnia, a młodzież chętnie gościła się w salce parafialnej.

Wspólnota Kościoła to wspólnota nas wszystkich... Każdy zostawia w niej ślad i każdy brak jest zauważany, zostawia nieodwracalne skutki...

Módlmy się o tą świadomość przynależności do wspólnoty i wzajemną odpowiedzialność dla wszystkich parafian!

Magda

Czytaj więcej...

"Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie..."

22 listopada 2018 r. w naszym kościele parafialnym wspominaliśmy świętą Cecylię patronkę muzyki kościelnej, chórów i muzyków. Podczas Mszy Świętej urozmaiconej śpiewem scholi dziecięcej i młodzieżowej oraz chóru, wypraszaliśmy potrzebne łaski dla wszystkich wykonawców i twórców muzyki liturgicznej.

Za przykładem Świętej pragniemy rozwijać swoje talenty na chwałę Pana! Niech św. Cecylia wstawia się za nami i darzy swoim wsparciem na próbach i podczas służby!

Msza Święta z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 2018 roku w naszym kościele rozbrzmiał hymn Polski. Tak uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta Msza Święta,  w której uczestniczyły poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz samorządowych była wyrazem wdzięczności Bogu za wolność i pokój, a także oddaniem kraju Jego opiece i prowadzeniu.

Szczególny wydźwięk miało słowo Papieża Franciszka:

„Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (JAN PAWEŁ II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!”

Papież Franciszek

Trwajmy w pokornej modlitwie w intencji Ojczyzny, by zgodnie ze słowami Papieża Franciszka „naród polski mógł żyć darem wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości”

Wspomnienie Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada 2018 roku obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczyste wspomnienie Świętych znanych i nieznanych przypomina  nam – wiernym – o powołaniu do  świętości. Zgromadzeni na cmentarzu parafialnym z zadumą pochylaliśmy się nad grobami bliskich. Znicze, wieńce i modlitwa  przypominały o kruchości ziemskiego życia.

W uroczystej procesji wspólnie modliliśmy się w intencji zmarłych. Homilia, którą wygłosił podczas Mszy Świętej ks. Filip napełniła serca radością i nadzieją na zmartwychwstanie. Nie łzy, nie smutek lecz nadzieja powinna towarzyszyć każdemu chrześcijaninowi. Nadzieja na spotkanie z bliskimi w Niebie.

Niech ten dzień podsumują słowa Papieża Franciszka:

„Jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi świętymi: nie tylko z tymi najbardziej znanymi, tymi z kalendarza, ale również ze świętymi z «sąsiedztwa», z naszej rodziny, spośród naszych znajomych, ze wszystkimi, którzy stanowią część tej niezliczonej rzeszy. Dzisiaj zatem obchodzimy rodzinne święto – zauważył Papież. Święci są nam bliscy, więcej jeszcze, są naszymi najprawdziwszymi braćmi i siostrami. Rozumieją nas, kochają nas, wiedzą, co jest naszym prawdziwym dobrem, pomagają nam i nas oczekują. Są szczęśliwi i pragną, byśmy byli szczęśliwi razem z nimi. ” Papież Franciszek, 1 listopada 2018

2 listopada – wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie (do 8 listopada) o godzinie 16.30, podczas którego będziemy wypraszać łaskę nieba dla naszych bliskich zmarłych.