Garbatka

Rekolekcje adwentowe

Za nami rekolekcje adwentowe, które przygotowały nasze serca na przyjęcie Dziecięcia. Dziękujemy ks. dr. Jarosławowi Tomaszewskiemu – Sekretarzowi Papieskich Dzieł Misyjnych  - za głoszone Słowo, przybliżenie nam Proroków Starego Testamentu i wskazanie drogi odbudowy Kościoła.

Niech ten święty czas oczekiwania z Maryją na narodzenie Boga i oczyszczenia zaowocuje wzrostem duchowym i rozwojem zdrowej pobożności.

Bóg zapłać!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8 grudnia 2023 roku obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

Źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3

 

Dzieci klas trzecich otrzymały z rąk rodziców „Cudowny medalik”.

 

W tym dniu modliliśmy się również w intencji naszych sióstr – Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, dziękując Bogu przez wstawiennictwo Maryi za ich posługę, modlitwę, obecność.