Garbatka

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej kanonizację Jana Pawła II

Dnia 2 lipca 2014 r. mieszkańcy Garbatki-Letnisko zgromadzili się licznie na placu przed Urzędem Gminy, aby być uczestnikami odsłonięcia tablicy upamiętniającej ogłoszenie papieża Polaka Jana Pawła II - świętym. Miejscu na którym została zamontowana, została nadana nazwa: „Skwer św. Jana Pawła II”. Po przemówieniu przedstawicieli Urzędu Gminy, głos zabrał proboszcz ks. kan. Augustyn Rymarczyk, który dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy. Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali pieśń: „Barka”. Słowa wygrawerowane na pamiątkowej płycie odnoszą się do wypowiedzi papieża Jana Pawła II z Warszawy z roku 1979: "Jaką miarą mierzyć człowieka, czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje, czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem, czy mierzyć go miarą inteligencji? Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie, człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha".