Garbatka

Nowy Sekretarz Krajowy PDRW i PDPA

Ksiądz Maciej Będziński, kapłan diecezji radomskiej, został mianowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Zastąpił na tym stanowisku ks. Bogdana Michalskiego, kapłana archidiecezji wrocławskiej, któremu wyrażamy wdzięczność za pięć lat ofiarnej pracy w Papieskich Dziełach Misyjnych.

Ksiądz Maciej Będziński jest kapłanem diecezji radomskiej. Urodził się 29 stycznia 1981 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 2006 r. w Radomiu z rąk abp. Zygmunta Zimowskiego. Pracował jako wikariusz i prefekt w szkole w parafiach Dąbrowa nad Czarną oraz Garbatka-Letnisko. Otrzymał tytuł magistra ze specjalności katechetycznej: Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży jako wyzwanie dla katechezy. W roku 2012 uzyskał tytuł licencjata rzymskiego. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowy Sekretarz Krajowy PDRW i PDPA związał się z PDM już w czasach seminaryjnych. Jest członkiem Papieskiej Unii Misyjnej. Przez dziesięć lat prowadził Misyjne wakacje z Panem Bogiem diecezji radomskiej. (artykuł zaczerpnięty ze strony www.missio.org.pl)