Garbatka

Alleluja! Niech zabrzmią dzwony głoszące Zbawienie!

Okres Paschy to czas przejścia do życia! Wielkanoc dla nas ludzi wiary to pamiątka zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Teraz, kiedy poprzez czas Wielkiego Postu przygotowaliśmy serca na spotkanie z Chrystusem, chcemy uradować się wraz z całym Kościołem. Alleluja! Niech zabrzmią dzwony głoszące Zbawienie! Jako Kapłani pragniemy uczestniczyć w tej radości wraz z Wami. Wszystkim parafianom i miłym gościom najlepsze życzenia błogosławionych Świąt i radości ze spotkania Zmartwychwstałego Mistrza życzą Duszpasterze.