Garbatka

Mamy Diakona!

W naszej wspólnocie mieliśmy ostatnio radość słuchać i podziwiać niedawno wyświęconego diakona Jarosława Kęskę, który złożył wieczystą profesję zakonną w Zgromadzeniu Ducha Świętego, a miało to miejsce w Bydgoszczy 8 i 9 września. Warto nadmienić, że profesja zakonna oznacza naśladowanie Chrystusa w Jego trzech cnotach - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Święty Jan Paweł II podkreślał w oficjalnym dokumencie Kościoła, że życie konsekrowane jest "sercem Kościoła". Naszego parafialnego rodaka polecajmy Matce Najświętszej Oblubienicy Ducha Świętego, aby dk. Jarosław wzrastał w miłości do Boga i Jego Kościoła Powszechnego.