Garbatka

KOLĘDA 2022/23

ULICA

Ilu księży

Data

Molendy

2

27.12.2022
Wtorek

Garbatka Długa

2

28.12.2022
Środa

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

2

29.12.2022
Czwartek

Ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna /od torów i od Policzny/

2

30.12.2022
Piątek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

2

31.12.2022
Sobota

     
     

Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste

Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

2

2

02.01.2023
Poniedziałek

  Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/

godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

1

2

03.01.2023
Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

2

04.01.2023
Środa

    Ul. Hanki Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

1

05.01.2023
Czwartek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią

2

07.01.2023
Sobota

Ul. Sienkiewicza, ks. Kuropieski i Paderewskiego

2

09.01. 2023
Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

 

1

10.01.2023
Wtorek

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

2

11.01.2023
Środa

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

1

2

12.01.2022
Czwartek

Ul. Krasickiego. Grabowa, Plażowa, Słowackiego

1

13.01.2023
Piątek

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

2

14.01.2022
Sobota

     

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

 

16.01.2022
Poniedziałek

Ul. Skrzyńskich, Kolejowa,  
Godz. 18.00 blok ul. Partyzantów

1

17.01.2022
Wtorek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

2

18.01.2022
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej

 

19.01.2022
Czwartek

Uzupełniająca

2

20.01.2021
piątek

Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

2

21.01.2023
sobota

Pielgrzymka do sanktuariów podkarpackich

I dzień pielgrzymki:

Zbiórka – parking przy kościele godz. 5.45

 • Wyjazd – 6.00
 • Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym –
  ok. 10.00
 • Sanktuarium św. Jana z Dukli – klasztor w Dukli – ok. 11.30
 • Msza św. w sanktuarium o godz. 12.00
 • Pustelnia św. Jana
 • Izba pamięci bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – ok. 15.00
 • Obiado–kolacja – nocleg – śniadanie; Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy w Rzepedzi

 
II dzień pielgrzymki:

 • Wyjazd – ok. godz. 8.00
 • Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu – ok. 8.30
 • Zwiedzanie ruin klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu
 • Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Stachocinie – ok. 10.30
 • Msza św. w sanktuarium o godz. 11.00
 • Ogród Biblijny i kolegium Jezuitów – ok. 13.30
 • Bazylika Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Obiad jedno-daniowy
 • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku – ok.15.30

Powrót – ok. 20.00 (parking przy kościele)

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Garbatka-Letnisko, 06 IV –09 IV 2022 r.

Środa – 06 IV

godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 19.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas VIII, szkół średnich i studentów

Czwartek – 07 IV

godz.   9.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 19.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas VIII, szkół średnich i studentów

Piątek  08 IV

godz.   9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 0-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży
klas 8,  szkół średnich i studentów 

Sobota  - 09 IV- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI -  klasy 4-7
godz. 11.30  -  MSZA ŚW.  Zakończenie rekolekcji klas:  1-8
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich

Prowadzący: ks. Leszek Kryża TChr.  Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Ks. Rafał Krawczyk