Garbatka

KOLĘDA 2021/22

ULICA

Ilu księży

Data

Molendy

2

27.12.2020
Poniedziałek

Garbatka Długa

2

28.12.2020
Wtorek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

2

29.12.2020
Środa

Ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna /od torów i od Policzny/

2

30.12.2020
Czwartek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

2

31.12.2021
Piątek

Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste  

Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

2

2

03.01.2022
Poniedziałek

  Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

2

 

2

04.01.2022
Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

2

05.01.2022
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią

2

07.01.2022
Piątek

Ul. Sienkiewicza, ks.Kuropieski i Paderewskiego

2

08.01. 2022
Sobota

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

2

10.01.2022
Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

1

11.01.2022
Wtorek

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

2

12.01.2022
Środa

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej

1

13.01.2022
Czwartek

Ul. Skrzyńskich, Kolejowa,   blok ul. Partyzantów

2

14.01.2022
Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

2

15.01.2022
Sobota

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

2

17.01.2022
Poniedziałek

Ul. Krasickiego,  Grabowa,  Plażowa, Słowackiego

1

18.01.2022
Wtorek

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

2

19.01.2021
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej

Godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

1

2

20.01.2021
Czwartek

UZUPEŁNIAJĄCA

 

21.01.2021
Piątek

UZUPEŁNIAJĄCA

 

22.01.2022
sobota

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Garbatka-Letnisko, 06 IV –09 IV 2022 r.

Środa – 06 IV

godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 19.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas VIII, szkół średnich i studentów

Czwartek – 07 IV

godz.   9.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 19.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas VIII, szkół średnich i studentów

Piątek  08 IV

godz.   9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 0-7.
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży
klas 8,  szkół średnich i studentów 

Sobota  - 09 IV- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI -  klasy 4-7
godz. 11.30  -  MSZA ŚW.  Zakończenie rekolekcji klas:  1-8
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich

Prowadzący: ks. Leszek Kryża TChr.  Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Ks. Rafał Krawczyk

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH (2)

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Garbatka-Letnisko, 25 III –28 III 2021 r.

Czwartek – 25 III

godz.   7.00   MSZA ŚW.  – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży:
klas 6-8,  szkół średnich i studentów

Piątek  26 III

godz.  7.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz.   9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 16.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży:
klasy 6-8,  szkoły średnie i studenci 

Sobota  - 27 III- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu- Adoracja w kaplicy MB
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW. – nauka dla dzieci
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu  dla młodzieży.
Spowiedź młodzieży.

 Niedziela Palmowa – 28 III

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00  / MĘKA PAŃSKA/
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 

Prowadzący: ks. dr Andrzej Lubowicki Asystent Generalny KSM

KOLĘDA 2020/21

Msza św. wieczorna godz. 17.00

Molendy

18.01.2021
Poniedziałek

Garbatka Długa, Herberta, Wodna, Piłsudskiego, Cisowa, Modrzewiowa

20.01.2021
Środa

Ponikwa z ul. Pionkowską, Północną, Graniczna

21.01.2021
Czwartek

Ul. Zwoleńska , Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna

22.01.2021
Piątek

Ul.  Kolejowa,   Partyzantów,   Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

23.01.2021
Sobota

  Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej, Słowackiego, Sztobryn, Krasickiego, Grabowa, Plażowa

25.01.2021

Poniedziałek

 
Ul. H. Lewandowicz ,  Kilińskiego, Reja, Staszica, Skrzyńskich, 15 stycznia

26.01.2021
Wtorek

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona,
Ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

27.01.2021
Środa

Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do  kościoła i do ul. Herberta wraz z Czarnoleską, Podlas, Korczaka,  Spółdzielczą, wraz z blokami 4 i 4a

28.01.2021
Czwartek

Ul. Kochanowskiego od kościoła  do ul. Słonecznej wraz z ul. Fabryczną do Przejazdu, Żwirki i Wigury,
Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta do ul. Molendy Graba wraz z ul. Gołębią, Przemysłową,

29.01. 2021
Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca  do ul. Słonecznej  i  Molendy Graba
wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową,

30.01.2021
Sobota

Wizyta Duszpasterska 2019/2020

Pobierz PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019/2020

1

27.12

Piątek

Molendy

2

28.12

Sobota

Garbatka Długa

3

30.12

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

4

31.12

Wtorek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

5

02.01

Czwartek

Ul. Zwoleńska nr parzyste, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna/od torów i od Policzny/

6

03.01

Piątek

Od godz. 10.00  Ul. Skrzyńskich, Kolejowa
blok ul. Partyzantów

7

04.01

Sobota

 Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste

8

07.01

Wtorek

 Ul. Zwoleńska nr nieparzyste  /lewa strona początek od Policzny/

9

08.01

Środę

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

10

09.01

Czwartek

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej /

11

10.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

12

11.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

13.01

Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią
Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

14

14.01

Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

15

15.01

Środa

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

16

16.01

Czwartek

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej
Godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

17

17.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

18

18.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

20.01

Poniedziałek

Ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Wtorek

 Ul. Krasickiego,  Grabowa,  Plażowa, Słowackiego
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

21

22.01

Środa

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

24

25.01

Sobota

Uzupełniająca

Program rekolekcji adwentowych 2019

Pobierz program rekolekcji adwentowych

PIĄTEK - 20 XII 2019 r.

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 16.00  - Nauka rekolekcyjna dla dzieci 
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 18.30  - Spotkanie  rekolekcyjne dla młodzieży – AGAPA
SPOWIEDŹ MŁODZIEŻY

SOBOTA - 21 XII 2019 r.

(Sakrament Pokuty i pojednania - dzień spowiedzi)

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Spowiedź
Godz.   9.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 11.00  - Spowiedź  dla dzieci
Godz. 11.30  - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 15.00  - Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
Godz. 15.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 16.30  - Spowiedź
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA - 22 XII 2019 r.

Godz.   7.30   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00   - Msza święta z nauką dla młodzieży
Godz. 10.30   - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 12.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Zakończenie rekolekcji 

  Rekolekcjom przewodniczy: Ks. dr Robert Ogrodnik  

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Garbatka-Letnisko, 11 IV –14 IV 2019 r.

Pobierz PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2019

Środa – 10 IV

godz. 9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Czwartek – 11 IV

godz. 9.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Piątek  12 IV

godz. 9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-7
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 11.30 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży klas 8 i 3gimnazjum,
szkół średnich i studentów  

Sobota  - 13 IV- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW. – nauka dla dzieci
godz. 15.00 – SPOWIEDŹ 
godz. 15.30  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich

Niedziela Palmowa – 14 IV

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – MĘKA PAŃSKA
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 
godz. 20.00 – DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI  GARBATKI

Prowadzący: ks. dr Przemysław Drąg – dla dorosłych
ks. Tomasz Orłowski – dla dzieci i młodzieży

Wizyta Duszpasterska 2018/2019

Pobierz rozkład Wizyty duszpasterskiej 2018/2019

1

28.12

Piątek

Molendy

2

29.12

Sobota

Garbatka Długa

3

31.12

Poniedziałek

ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

4

02.01

Środa

ul. Skrzyńskich, Kolejowa
Od godz. 18.00 blok ul. Partyzantów

5

03.01

Czwartek

ul. Zwoleńska i Kozienicka  /lewa strona początek od torów/

6

04.01

Piątek

Od godz. 10.00 ul. Kochanowskiego
/od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste/

7

05.01

Sobota

ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna
/od torów i od Policzny/

8

07.01

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną
/prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

9

08.01

Wtorek

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim

10

09.01

Środa

ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej
Godz. 18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

11

10.01

Czwartek

ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła
Godz. 18.00 blok nr 4 ul. Kochanowskiego

12

11.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz
z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

12.01

Sobota

ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz
z ul. Gołębią

14

14.01

Poniedziałek

ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz
z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

15

15.01

Wtorek

ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej włącznie

16

16.01

Środa

ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka,

17

17.01

Czwartek

ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

18

18.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul. 3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

19.01

Sobota

ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Poniedziałek

ul. Mickiewicza, Niecała, Miła,Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

21

22.01

Wtorek

ul. Spacerowa

22

23.01

Środa

ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej
i Bielawskiego

23

24.01

Czwartek

Kolęda uzupełniająca

24

25.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

25

26.01

Sobota

Kolęda uzupełniająca