Garbatka

Adoracja Wielki Piątek

Godz. 7.00
Ponikwa, ul. Północna, Graniczna, Pionkowska

Godz. 7.30 ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna

Godz. 8.00 Molendy

Godz.8.30- ul. Lewandowicz

Godz. 9.00 Garbatka Długa

Godz. 9.30 ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej wraz z ul. Brzozową, Daleką, Sosnową. 3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkowa, Cichą, Spokojną, Ogrodową,

Godz. 10.30 ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej, do ul. Żwirki i Wigury w z ulicą Reja, Staszica, Fabryczna , ul. Kościuszki i Kilińskiego.

Godz. 11.00 ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do ul. Osiedlowa, ul. Czarnoleska,

Godz. 11.30 bloki na ul. Kochanowskiego

Godz. 12.00 ul. Kochanowskiego od Bąkowca do nr 334 / numery parzyste/

Godz. 12.30 – osiedle Piłsudskiego (ul. Wodna, Wiklinowa, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa) ul. Osiedlowa

Godz.13.00 ul. Skrzyńskich, Kolejowa, ul Partyzantów

Godz. 13.30 ul. Kochanowskiego od ul. Osiedlowej do Molendy Graba ul. Przemysłowa, Gołębia

Godz. 14.00 ul. Sienkiewicza, Kuropieski, Paderewskiego

Godz. 14.30 ul. Jaworskiego Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Chłodna, Dębowa, Leśna, Dąbrowskiego

Godz. 15.00 ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona,

Godz. 15.30 ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej, Bielawskiego.

Godz. 16.00 ul. Spacerowa z ulicami przyległymi

Godz. 16.30Pozostali

Plan Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci i młodzieży

W dniach 21,22,23 marca 2018 r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

W tych dniach autobusy odjadą rano z przystanków w danej miejscowości godzinę później. Odjazd autobusów po rekolekcjach z przystanku przed szkołą o godzinie 12.00.

Plan Rekolekcji
21 i 22 marca 2018 r. (środa i czwartek)
od 9.00 do 12.00 w szkole

23 marca 2018 r. (piątek)

godz. 10.00 - Msza Święta dla uczniów klas VII i II, III gimnazjum,
godz. 11.00 - Msza Święta dla klas I - VI 

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły zgodnie z rozkładem.

W tych dniach świetlica pracuje w godzinach od 7.20 do 14.30 

SZCZEGÓŁOWY PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Środa

  • 09.00 – 12.00 Nauka rekolekcyjna dla:

-dzieci klas  1 – 3 (hol na parterze przy świetlicy)
-dzieci klas 4 – 6 (sala gimnastyczna)
-młodzieży klasy 7, 2 i 3 gimnazjum, szkoła średnia (sala konferencyjna w Zespole Szkół)

  • Przerwy ok. 9.50-10.05 i 11.00-11.15

Czwartek

  • 9.00 – 12.00 Nauka rekolekcyjna dla:

-dzieci klas  1 – 3 (hol na parterze przy świetlicy)
-dzieci klas 4 – 6 (sala gimnastyczna)
-młodzieży klasy 7, 2 i 3 gimnazjum (sala konferencyjna w Zespole Szkół)

  • Przerwy ok. 9.50-10.05 i 11.00-11.15

Piątek

  • Przyjazd do szkoły
  • 10.00 – Msza Święta z nauką dla Młodzieży

(klasy 7, 2 i 3 gimnazjum)

  • 11.00 – Msza Święta z nauką dla klas 1-6
  • 18.30 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź (klasy 7, 2 i 3 gimnazjum)

Sobota
11.00 spowiedź dla klas 4-6
 11.30 Msza Święta dla klas 1-6

Program Rekolekcji Wielkopostnych

Pobierz PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2018

Garbatka-Letnisko, 22 III –25 III 2018 r.

Czwartek – 22 III

godz.   9.00  -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 17.00  -  MSZA  ŚW.  -  nauka   dla  wszystkich
godz. 19.00  -  Nauka rekolekcyjna  dla  młodzieży szkół średnich i studentów

Piątek  23 III

godz.   9.00  -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla wszystkich
godz.  10.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla młodzieży
godz.  11.00 -  MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dzieci
godz. 16.00  -  Adoracja Najśw. Sakr. , Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00  -  Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00  -  Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży

Sobota  - 24 III- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00  -  MSZA ŚW. -  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

godz.   9.00  -  SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW.  -  nauka dla wszystkich
godz. 11.00  -  SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW.  -  nauka dla dzieci
godz. 15.00  - SPOWIEDŹ 
godz. 15.30  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 16.30  -  SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW.  dla wszystkich

NIEDZIELA PALMOWA– 25 III

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. – MĘKA PAŃSKA
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 
godz. 20.00 – DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI  GARBATKI

                                                                        Prowadzący : ks. Bartłomiej Pergoł

Wizyta duszpasterska 2017/2018

Pobierz PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017/2018

1. Czwartek 28 XII  -  Garbatka Długa – dwóch księży

2. Piątek 29 XII  - Molendy – dwóch księży

3. Sobota 30 XII  - ul. Kruczkowskiego i Osiedle Piłsudskiego – dwóch księży

4. Wtorek 02 I  - ul. Skrzyńskich, Kolejowa -    jeden ksiądz,  od godz. 18.00 blok na ul. Partyzantów - dwóch księży

5. Środa 03 I  - ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna tylko nr.  parzyste/ prawa strona/ od torów
i od  Policzny- dwóch księży

6. Czwartek 04 I  - ul. Zwoleńska nr. nieparzyste, lewa strona/ początek od torów -ul. Kozienicka/ -  jeden ksiądz,  
Od godz. 18.00 Blok nr 4. ul. Kochanowskiego.- dwóch księży

7. Piątek 05  - od godz 10.00 ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste – dwóch księży

8. Poniedziałek 08 I  - Ponikwa prawa strona  z ul. Pionkowską i Północną -  od lasu i od Kozienickiej- dwóch księży

9. Wtorek 09 I  - Ponikwa lewa strona z ul. Graniczną - początek od lasu jeden ksiądz
Od godz 18.00 - ul. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim – dwóch księży

 10 .Środa 10 I  - ul. Kochanowskiego nr. parzyste od ul. Kruczkowskiego, Korczaka, Podlas i od Czarnoleskiej włącznie -  dwóch księży

11. Czwartek 11 I  - ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do Czarnoleskiej - jeden ksiądz
Od godz. 18.00 - Blok nr 4a ul. Kochanowskiego

12. Piątek 12 I  - ul Kochanowskiego nr. parzyste od ul. Kruczkowskiego, Gołębia i od Przemysłowej – dwóch księży

13. Sobota 13 I  - ul. Kochanowskiego od kościoła, Fabryczna, Kilińskiego, Reja, Staszica i od ul. Żwirki i Wigury  włącznie -/dwóch księży/           

14. Poniedziałek 15 I  -ul. Kochanowskiego nr. nieparzyste od Bąkowca i od Słonecznej /Gwardii Ludowej/ wraz z ulicami 3Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną, Ogrodową  - dwóch księży 

15. Wtorek 16 I  - ul. Kochanowskiego nr. parzyste od Molendy Graba do Przemysłowej włącznie – jeden ksiądz,
ul. Hanki Lewandowicz od Bąkowca do kościoła- jeden ksiądz

16. Środa 17I  - ul. Jaworskiego, Partyzantów, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Chłodna, Dębowa, Leśna i   Dąbrowskiego – dwóch księży

17. Czwartek 18 I  - ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334 / nr. parzyste – dwóch księży

18. Piątek 19 I  - 19.   – ul. Mickiewicza, Niecała, Miła,Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona - dwóch księży

19. Sobota 20 I  - ul. Sienkiewicza, Kuropieski, Paderewskiego  - dwóch księży

20. Poniedziałek 22 I  - ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej, Bielawskiego, Spacerowa
-   dwóch księży /początek od ul. Spacerowej i Krasickiego/

Program rekolekcji adwentowych 2017

PIĄTEK - 15 XII 2017 r.

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 9.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 16.00  - Nauka rekolekcyjna dla dzieci 
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych.
Godz. 18.30  - Spotkanie  rekolekcyjne dla młodzieży – AGAPA
SPOWIEDŹ MŁODZIEŻY

SOBOTA - 16 XII 2017 r.

(Sakrament Pokuty i pojednania - dzień spowiedzi)

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Spowiedź
Godz.   9.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 11.00  - Spowiedź  dla dzieci
Godz. 11.30  - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 15.00  - Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
Godz. 15.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 16.30  - Spowiedź
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA - 17 XII 2017 r.

Godz.   7.30   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00   - Msza święta z nauką dla młodzieży
Godz. 10.30   - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 12.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Zakończenie rekolekcji. 

  Rekolekcjom przewodniczy:   Ks. dr Janusz Paciorek                                                       

Jerycho różańcowe

PLAN MODLITWY CAŁODOBOWEGO CZUWANIA 29. 04. 2017 - 30. 04. 2017

19.00 – Msza Św. w intencji parafian na rozpoczęcie Jerycha Różańcowego
20.00 –Różaniec, cz. I, Radosna
21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem maryjnym
21.30 – czuwanie młodzieży
22.30 – 23.00 - czuwanie modlitewne wspólnot parafialnych
23.00 – Modlitwa za kapłanów, zgromadzenia zakonne i w intencji nowych powołań – czuwanie modlitewne sióstr zakonnych, Apostolatu „Margaretka”
24.00 – Msza Św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych – zaproszeni są kapłani i siostry zakonne pochodzące z parafii
1.00 – Różaniec cz. II Światła
2.00 – 6.30 - czuwanie modlitewne

Godz. 1.00

Ponikwa, ul. Północna, Graniczna, Pionkowska 

Godz. 1.30

ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna

Godz. 2.00

 Molendy 

Godz. 2.30- ul. Lewandowicz

Godz. 3.00

Garbatka Długa

Godz. 3.30

ul. Kochanowskiego numery nieparzyste

Godz. 4.00
ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do ul. Kruczkowskiego  ul. Czarnoleska,
bloki na ul. Kochanowskiego 

Godz. 4.30

ul. Kochanowskiego numery parzyste

od Bąkowca do ul. Kruczkowskiego  

Godz. 5.00 – osiedle Piłsudskiego (ul. Wodna, Wiklinowa, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa) ul. Kruczkowskiego
ul. Skrzyńskich, Kolejowa,  ul. Partyzantów

Godz. 5.30
ul. Sienkiewicza, Kuropieski, Paderewskiego              
ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona,

Godz. 6.00

 ul. Jaworskiego Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Chłodna, Dębowa, Leśna, Dąbrowskiego

Godz. 6.30

ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej, Bielawskiego .
ul. Spacerowa z ulicami przyległymi

7.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.30 – 13.00 – Eucharystia niedzielna– (wskazane nawiązanie do Adoracji Najświętszego Sakramentu i Różańca). W czasie Mszy Św. nie wystawiamy Najświętszego Sakramentu.
12.00 – Anioł Pański – (w zależności od przewidzianych w parafiach Mszy Św. odmawiamy w przybliżonej godzinie i łączymy się duchowo w modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem).
13.00 – Różaniec, cz. IV, Chwalebna
14.30 – Droga Krzyżowa
15.00 - Godzina Miłosierdzia -
15.15 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
       - Adoracja Krzyża
16.00  – czuwanie modlitewne dzieci, służby liturgicznej i katechetów
17.00 – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego   / Lektorzy/
18.00 –  Msza Św. na zakończenie Jerycha Różańcowego - po Komunii św. zawierzenie rodzin Matce Bożej.
19.00 - Zakończenie Jerycha Różańcowego