Garbatka

Dzieci przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

W ostatnią niedzielę października dzieci klasy trzeciej Szkoły Podstawowej otrzymały z rąk swoich rodziców różańce. Obrzędowi pobłogosławienia różańców  przewodniczył ks. proboszcz Augustyn Rymarczyk. Dzieci za ten dar podziękowały rodzicom ucałowaniem ich rąk. Jest to znak bardzo wymowny. Pocałunek złożony na rękach, które dają Boga i wskazują drogę ku Niemu jest wyrazem oddania szacunku tym osobom. Módlmy się za rodziców tych dzieci, aby zawsze znajdowali czas na wspólną modlitwę rodzinną i pamiętali, że „jeśli nie dajemy Boga, dajemy za mało” (Matka Teresa).