Garbatka

Kanonizacja Jana Pawła II

Niektórzy stwierdzili, że kanonizacja Jana Pawła II to zamknięcie pewnego etapu dla Kościoła, dla Polski, dla świata. Według mnie to początek, ogromna zmiana dla nas, pokolenia wychowującego się w cieniu Ojca Świętego. Promieniowanie tego Ojcostwa uświadamia nam, że Kościół jest Święty, że żyje mocą Ducha Świętego. Nasze przygotowanie i przeżywanie kanonizacji nie może być zatem zamknięciem pewnego etapu. Staje się nowym Wieczernikiem z dnia Zesłania Ducha Świętego. To znaczy, że mamy iść i głosić Dobrą Nowiną, którą żył Jan Paweł II. Niech nasze apele wieczorne, modlitwy i słuchanie Jego nauki, będą początkiem do przemiany, do odnowy życia religijnego, osobistego i społecznego. On by tego chciał!