Garbatka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


http://www.ksm.radom.pl/
KSM Garbatka na Facebook'u

Spotykamy się w piątki po wieczornej Mszy Św. na spotkanie lub na małą rekreację...
Nasze hasło: Służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów. GOTÓW!


Adoracja Najświętszego Sakramentu dla młodzieży (12.11)

Podczas piątkowej (12.11.2021 r.) Adoracji Najświętszego Sakramentu przyglądaliśmy się Zacheuszowi i jego postawie wobec Pana Jezusa. Słowa: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu." odnoszą się do każdego z nas. Możemy od kogoś usłyszeć, że jesteśmy beznadziejni, że do niczego się nie nadajemy...

Może sami na swój temat myślimy najgorsze rzeczy.

Ale Pan Jezus przychodzi i mówi: Słuchaj, jesteś piękny/a, jesteś wartościowy/a, jesteś moim dzieckiem i chcę zamieszkać w Twoim sercu. Może dla siebie, dla innych jesteś skreślony, ale ja Cię kocham takim jakim Cię stworzyłem.

Czy pozwolisz Mu zatrzymać się w swoim domu?

Po Adoracji spotkaliśmy się w salce na agapie, gdzie przy cieście, herbacie mogliśmy lepiej się poznać i zawiązać wspólnotę.

Dziękujemy osobom z Oazy w Rajcu za odwiedziny i zorganizowanie zabaw integracyjnych!

Papież za młodzież, młodzież za Papieża... czyli Parafialny Dzień Modlitw za Synod

8 października (poniedziałek) w naszej parafii odbyło się modlitewne czuwanie młodych. Wdzięczni za Synod biskupów w Rzymie zjednoczyliśmy się z papieżem Franciszkiem na modlitwie różańcowej prowadzonej przez młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, gdzie wysłuchaliśmy Słowa Bożego. Ewangelia dotyczyła Miłosiernego Samarytanina, który dał świadectwo prawdziwej miłości braterskiej. Jest on przykładem dla nas- jak postępować, aby być zbawionym.

Po Mszy nadszedł czas na młodzież, która była głównym inicjatorem spotkania. Członkowie Katolickiej Stowarzyszenia Młodzieży i Novoscholi rozpoczęli czuwanie od dobrze nam znanych tańców lednickich. Pięknym śpiewem przywołaliśmy Ducha Świętego, tak mocno działającego w naszych sercach. Następnie przywitaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas adoracji młodzi prosili o potrzebne łaski i dziękowali Bogu za dar wspólnoty, za talenty i możliwości, za księży i Synod. Wstawiali się za swoich braci i siostry, którzy zbłądzili i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej do Pana Boga. Potem nadszedł czas na złożenie intencji na ołtarzu Pana przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Każdy z nas miał okazje napisać na karteczce co mu leży na sercu i ofiarować Najwyższemu. Symbolem ofiarowanych intencji były również świeczki ułożone pod stopami Maryi. 

Adoracja wycisnęła nie jedną łezkę z wrażliwych serc naszej kochanej młodzieży. Na końcu wspólnie zjednoczyliśmy się przy pieśni uwielbienia i rozeszliśmy się do naszych domów. To był piękny czas żywej wiary wyznawanej przez Młodych, którzy swoją radością, energią i zaangażowaniem nadają nowe oblicze Kościołowi.

Wdzięczni za Synod pokładamy nadzieje w siły naszego pokolenia!

Bóg chce rozmawiać

Na ubiegłym spotkaniu rozwazalismy historię dwóch braci: Kaina i Abla.
Otóż Kain który zabił, pozostał sam? Nie. Bóg z nim rozmawiał
Nie pozostawił go z tym grzechem, mówił do niego 2 razy więcej...
Pan Bóg przewyższa nasze wyobrażenia. Chce z nami rozmawiać. Właśnie na modlitwie...
Nie odwraca się od nas i nie obraża, gdy popadamy w bagno grzechu.
A tutaj daje nam spowiedź, żeby pozbyć się grzechu w spotkaniu Boga z człowiekiem i przez człowieka....
Oglądaliśmy także świadectwo pewnej osoby, której nawracanie zaczęło się od modlitwy....
Zaskakujące, jak Pan Bóg działa w życiu, gdy Mu na to pozwolimy.... Potrzeba abyśmy stali się jak dzieci - pełne ufności.
Życie każdego z nas składa się z ciągłych decyzji, które podejmujemy codziennie...
Ubiegłe spotkanie przypomina nam i uczy, że Bóg postępuje wbrew naszym przypuszczeniom czy uprzedzeniom.
Po rozważaniu Słowa i obejrzeniu świadectwa, oddaliśmy się wspólnej rekreacji.... Wspólnym opowieściom nie było końca....
W najbliższy weekend jedziemy na rekolekcje naszej wielkiej diecezjalnej wspólnoty KSM’u.
Do zobaczenia na rekolekcjach ! 

Miłość Boża... - jaka ?

Po odśpiewaniu hymnu KSM'u i wspólnej modlitwie zastanawialiśmy się nad cechami idealnej miłości rodzicielskiej. Rozważaliśmy przypowieść o miłosiernym Ojcu poprzez podział na role: Ojca, młodszego i starszego syna oraz sługi. Rozważanie przyjęło formę wywiadu. Losowaliśmy cytaty z Pisma Świętego odnoszące się do miłości Bożej i na ich podstawie wymienialiśmy cechy tejże miłości. Bawiliśmy się w zabawę "Ping-pong". Obejrzeliśmy krótki filmik o miłości i podzieliliśmy się swoimi przemyśleniami. Każdy z nas zadawał swojemu sercu pytania o doświadczenie miłości Bożej. Następnie przy ciastku i szklance soku rozmawialiśmy razem oraz dzieliliśmy się ulubionymi piosenkami. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i śpiewem.
Poniżej wspomniany wyżej film "o miłości" oraz efekt naszej "burzy mózgów" .

Słowa Boże... - Słowa Dobrej Nowiny

Rozważaliśmy ponadczasowość Pisma Świętego, które jest dla człowieka i do człowieka. Gazeta zawiera chwilowe informacje, a Biblia jest zawsze aktualna. Słowo Boże jest Dobrą Nowiną skierowaną do każego z nas. Biblia nie jest po to by leżeć bezużytecznie na półce. Pan Bóg interesuje się nami, chce być przyjęty do naszej codzienności. Przekazywaliśmy sobie nawzajem informacje, o tym co dobrego nas ostatnio spotkało. Warto otrzymywać i przekazywać Dobrą Nowinę. Niekiedy trudno znaleźć coś dobrego, gdy media zalewają nas falą katastrof i przykrych wydarzeń. To, co Bóg chce nam przekazać na kartach Biblii, niezawsze jest miłe i słodkie, lecz zawsze skierowane jest z miłości ku naszemu zbawieniu. Każdy z nas zastanawiał się: czy chcę by Bóg do mnie mówił ? Jeśli chcę - to działam. Następnie rozmawialiśmy, w miedzyczasie zajadając ciasto. Czuło się rodzinną atmosferę. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą w intencjach przez nas wypowiedzianych, oraz tych które trzymaliśmy w sercu. KSM - spotkanie Boga i człowieka.

Razem tworzymy wspólnotę

Spotkanie rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu KSM'u, następnie odmówiliśmy modlitwę. Graliśmy w grę, która wymagała od nas refleksu, błyskotliwości, czy spostrzegawczości. Dzięki tej zabawie przypomnieliśmy sobie, że każdy z nas jest ważną częścią całości naszej wspólnoty. Nie brakowało radości i uśmiechu na twarzach. Zastanawialiśmy się nad różnicą pomiędzy kościołem, a Kościołem; podzieleni na mniejsze grupy - każda grupa rozważała dany jej fragment Słowa Bożego. Rozmawialiśmy, dlaczego ludzie opuszczają wspólnoty. Słuchaliśmy wartościowych piosenek; oglądaliśmy krótki filmik, pokazujący, że dzięki Krzyżowi możemy wejść do Królestwa Bożego - w Krzyżu jest nasze zbawienie i odkupienie. Wspólnie tworzyliśmy plan agapy. Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem, modlitwą zakończenia, dziesiątką Różańca, oraz śpiewem, ciesząc się z obecności we wspólnocie. " Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzi między nami, tworząc z nas wspólnotę. Wspólnota jest miejscem rozwoju nowego człowieka w nas. Tu spotykamy się na modlitwie, słuchamy Słowa Bożego, oraz doświadczamy miłości, akceptacji i przyjaźni. "