Garbatka

Powitanie ks. Łukasza Boćka

Dzień odpustu w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (2 lipca 2014 r.) stał się jednocześnie dniem przywitania neoprezbitera - ks. Łukasza Boćka - który od lipca zaczął pełnić posługę wikariusza w Garbatce-Letnisko. Przed rozpoczęciem sumy ks. Łukasz został bardzo serdecznie powitany przez przedstawicieli dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Szczególnie wybrzmiały słowa wyrażone przez młodzież, która jasno określiła swoje potrzeby i zadanie stojące przed nowym wikariuszem, w słowach: „Potrzebujemy pasterza!”. Ks. prymicjant na zakończenie pobłogosławił osobiście wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej oraz rozdał obrazki, na których zapisane zostało motto jego kapłańskiej posługi zaczerpnięte z listu Pawła Apostoła do mieszkańców Rzymu: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”.