Garbatka

Program rekolekcji adwentowych 2019

Pobierz program rekolekcji adwentowych

PIĄTEK - 20 XII 2019 r.

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 16.00  - Nauka rekolekcyjna dla dzieci 
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 18.30  - Spotkanie  rekolekcyjne dla młodzieży – AGAPA
SPOWIEDŹ MŁODZIEŻY

SOBOTA - 21 XII 2019 r.

(Sakrament Pokuty i pojednania - dzień spowiedzi)

Godz.   6.30  - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00  - Spowiedź
Godz.   9.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 11.00  - Spowiedź  dla dzieci
Godz. 11.30  - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 15.00  - Spowiedź dla młodzieży i dorosłych
Godz. 15.30  - Msza święta z nauką dla dorosłych
Godz. 16.30  - Spowiedź
Godz. 17.00  - Msza święta z nauką dla dorosłych

NIEDZIELA - 22 XII 2019 r.

Godz.   7.30   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz.   9.00   - Msza święta z nauką dla młodzieży
Godz. 10.30   - Msza święta z nauką dla dzieci
Godz. 12.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.00   - Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych
Zakończenie rekolekcji 

  Rekolekcjom przewodniczy: Ks. dr Robert Ogrodnik  

Adwent

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.

Czytaj więcej...

Imieniny ks. Damiana

„Dobry Pasterz,
Ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem,
Jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia”

Św. Jan Maria Vianney

Czcigodny Księże Damianie

Dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii, w dniu Twoich imienin, stajemy przy Tobie, aby życzyć dużo zdrowia, radości z czynionej posługi duszpasterskiej, siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów, abyś w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. Życzymy, aby każdego dnia towarzyszyły Ci pomoc i opieka Boża. Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem, abyś jak najowocniej służył budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Wdzięczni Parafianie

Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Już po raz VI w dniach 06-08 września br. odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej, które poprowadził Piotr Pałka, znany i ceniony kompozytor  i dyrygent, jeden z dyrygentów Scholii Papieskiej, śpiewającej podczas wizyty Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach.

W warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób. Był to cenny czas dla każdego, kto chciał ulepszyć swój śpiew, otrzymać wskazówki i porady na temat wydobywania czystych dźwięków oraz lepiej poznać pracę śpiewaków i chórzystów. W trakcie warsztatów, uczestnicy pod okiem profesjonalisty, mogli pogłębić swoją wiedzę o muzyce liturgicznej, rozszerzyć repertuar o nowe pieśni oraz nowe aranżacje tradycyjne.

Bezcenną nauką w trudnej sztuce śpiewu, okazały się również ćwiczenia z zakresu emisji głosu. Warsztaty zakończyły się Uroczystą Mszą Św. w Kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko, gdzie uczestnicy zaprezentowali zdobyte na warsztatach umiejętności.

Nie zabrakło także podziękowań dla Organizatorów warsztatów, którymi byli Teresa Fryszkiewicz - Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, proboszcz tutejszej parafii ks. kan. Augustyn Rymarczyk oraz Piotr Błazik.

Kinga Kowalczyk

Źródło: http://www.garbatkaletnisko.pl/teksty,w,2,1,ponad_60_osob_na_warsztatach_lit,1554.html

Warsztaty pisania ikon

W sierpniu 2019 roku odbyły się warsztaty ikonopisania 2-stopnia. Owocem tygodniowej pracy były wykonane ikony Matki Bożej  w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Warsztaty poprowadzili: o. Jacek Wróbel SJ i Monika Feltzke.

Po  niedzielnej Mszy Świętej w Kościele pw. Nawiedzenia NMP  o godzinie dziesiątej trzydzieści ojciec Jacek uroczyście poświęcił ustawione na stopniach ołtarza ikony. Każdy z uczestników z szacunkiem ucałował swoją ikonę i zaprezentował ją ustawiając się do pamiątkowego zdjęcia.

Ks. prał. Robert Gołębiowski prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej

Papież Franciszek mianował 19 lipca prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej ks. prał. Roberta Gołębiowskiego, pochodzącego z diecezji radomskiej, dotychczasowego oficjała większego I klasy, obrońcę węzła małżeńskiego.

Jest on drugim Polakiem obdarzonym tą godnością w Trybunale – pierwszym jest 64-letni prał. Grzegorz Erlebach z diecezji opolskiej. Ponadto emerytowanym prałatem audytorem jest długoletni dziekan tej watykańskiej instancji sądowniczej prał. Antoni Stankiewicz.

Ks. Robert Gołębiowski urodził się 29 marca 1962 r. w Garbatce-Letnisku w powiecie kozienickim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 r. Po roku posługiwania jako wikariusz w radomskiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia wyjechał na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Watykanie, m.in. w Trybunale Roty Rzymskiej, w którym dotychczas był obrońcą węzła małżeńskiego. Jest on także postulatorem sprawy beatyfikacji sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (1902-1980), długoletniego administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej.

Mimo wieloletniego pobytu w Watykanie i pracy dla Stolicy Apostolskiej ks. Gołębiowski nie stracił kontaktu ze swoją rodzinną miejscowością i parafią, za co 26 sierpnia 2018 r. podczas obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych otrzymał statuetkę „Szycha Garbacka” za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”.

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości to tytuł honorowy przyznawany duchownym za szczególne zasługi w Kościele. Zewnętrznym wyróżnikiem jest fioletowa sutanna, sutanna oblamowana bez pelerynki i pas z frędzlami. W Polsce zwyczajowo nazywa się prałatem również honorowego kapelana Jego Świątobliwości.

Źródło: https://www.gosc.pl/doc/5719964.Polak-pralatem-audytorem-Trybunalu-Roty-Rzymskiej

Święcenia kapłańskie w Radomiu

Jest ich 11. Aby byli dobrą drużyną w kadrze Pana Jezusa, otaczajmy ich nieustanną modlitwą.

Dwóch neoprezbiterów należy do Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie, a dziewięciu przygotowywało się do święceń jako księża diecezjalni.

Mają za sobą 6-letnią formację do kapłaństwa i studia filozoficzno-teologiczne z pełnym przygotowaniem pedagogicznym. Otrzymali dyplomy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z zawodowym stopniem magistra teologii. Już niebawem zostaną posłani na swoje pierwsze placówki duszpasterskie. Im będzie więcej modlitwy w ich intencji, tym lepszymi będą księżmi.

Mszy św. z obrzędem święceń prezbiteratu przewodniczył bp Henryk Tomasik. - Jeżeli będziecie szli za Jezusem, ludzie pójdą za wami. Tak odpowiedział angielskiemu klerykowi na pytanie o skuteczność pracy ewangelizacyjnej François Văn Thuận, wietnamski kardynał, który kilkanaście lat przebywał w komunistycznym więzieniu - powiedział w homilii ordynariusz.

Biskup Henryk przypomniał, że księża zawsze starali się być z narodem, Kościołem i Chrystusem, płacąc za to wysoką cenę. - Kilkuset księży po powstaniu styczniowym zostało zesłanych na Sybir, 2811 duchownych zostało zamordowanych w czasie II wojny światowej, wśród nich pięciu męczenników radomskich. W ostatnich 30 latach 110 księży zbudowało ze swoimi wiernymi tyleż świątyń. 40 z nich już nie żyje. Do 1 stycznia 1990 r. księża byli obywatelami drugiej kategorii, nie mieli możliwości posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Byli prześladowani za pomoc uciśnionym. Przykładem jest tutaj ks. Roman Kotlarz - mówił.

Czytaj więcej...

Program Rekolekcji Wielkopostnych

Garbatka-Letnisko, 11 IV –14 IV 2019 r.

Pobierz PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2019

Środa – 10 IV

godz. 9.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Czwartek – 11 IV

godz. 9.00 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-8
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 11.30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 17.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 18.30 – nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 3gimnazjum, szkół średnich i studentów

Piątek  12 IV

godz. 9.00 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla młodzieży klas 6-7
godz. 10.00 – MSZA ŚW. – nauka rekolekcyjna dla dorosłych
godz. 11.30 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci klas 1-5
godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
godz. 17.00 – Droga Krzyżowa   
MSZA ŚW. - nauka  rekolekcyjna dla wszystkich
godz. 19.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź młodzieży klas 8 i 3gimnazjum,
szkół średnich i studentów  

Sobota  - 13 IV- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

godz.   7.00 – MSZA ŚW. – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
godz.   9.00 – SPOWIEDŹ
godz.   9.30  -  MSZA  ŚW. – nauka dla wszystkich
godz. 11.00 – SPOWIEDŹ  DZIECI
godz. 11.30  -  MSZA ŚW. – nauka dla dzieci
godz. 15.00 – SPOWIEDŹ 
godz. 15.30  -  MSZA ŚW. dla wszystkich
godz. 16.30 – SPOWIEDŹ
godz. 17.00  -  MSZA ŚW. dla wszystkich

Niedziela Palmowa – 14 IV

MSZE ŚW. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – MĘKA PAŃSKA
Od godz. 13.00 do 17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 17.15 –GORZKIE ŻALE z kazaniem Pasyjnym
MSZA ŚW. 
godz. 20.00 – DROGA  KRZYŻOWA  ULICAMI  GARBATKI

Prowadzący: ks. dr Przemysław Drąg – dla dorosłych
ks. Tomasz Orłowski – dla dzieci i młodzieży