Garbatka

"Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie..."

22 listopada 2018 r. w naszym kościele parafialnym wspominaliśmy świętą Cecylię patronkę muzyki kościelnej, chórów i muzyków. Podczas Mszy Świętej urozmaiconej śpiewem scholi dziecięcej i młodzieżowej oraz chóru, wypraszaliśmy potrzebne łaski dla wszystkich wykonawców i twórców muzyki liturgicznej.

Za przykładem Świętej pragniemy rozwijać swoje talenty na chwałę Pana! Niech św. Cecylia wstawia się za nami i darzy swoim wsparciem na próbach i podczas służby!

Piękno, miłość, śmierć i muzyka - św. Cecylia

Dziś obchodzimy wspomnienie św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej. To dzień, w którym szczególnie dziękujemy Bogu za posługujących muzyką i śpiewem: chórowi, scholi, a przede wszystkim s. Lucynie. To także okazja do spotkania się wspólnot, przypomnienia historii życia św. Cecylii oraz rozmowy. Zapraszamy wszystkich chętnych do scholi dziecięcej i młodzieżowej oraz chóru. Pomnażajmy dary które dał nam Bóg, by usłyszeć kiedyś: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości swego pana".

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Żołnierze, którzy aresztowali Cecylię, byli pod takim wrażeniem jej urody, że błagali ją, by odstąpiła od wiary.

Była olśniewająco piękna. Pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna Cecylia zakochała się na zabój… w Jezusie Chrystusie. Jemu ślubowała wierność bez względu na wszystko. Rodzice mieli jednak inne plany. Przeznaczyli córkę dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. Dzień przed ślubem Cecylia wyznała swoją tajemnicę narzeczonemu. Ten nie tylko, że uszanował jej ślub czystości, ale sam się nawrócił i wraz ze swoim bratem przyjął chrzest z rąk papieża św. Urbana. Wkrótce w Rzymie wybuchło kolejne krwawe prześladowanie chrześcijan. Cecylię, jej męża i szwagra skazano na śmierć. Żołnierze, którzy ją aresztowali, byli pod takim wrażeniem jej urody, że błagali ją, by odstąpiła od wiary. Cecylia miała im odpowiedzieć: „Umrzeć nie znaczy stracić swej młodości, lecz zamienić ją na lepszą. Jest to tak, jakby oddać błoto, a otrzymać w zamian złoto. Mój Pan oddaje stokroć więcej, niż Mu się ofiaruje”. Zginęła okrutną śmiercią. Duszono ją parą w łaźni, w końcu podcięto gardło. Konała jeszcze dwa dni.

Wszystko to działo się na przełomie II i III wieku. Historia jej męczeństwa obrosła przez wieki pobożną legendą. Św. Cecylia stała się jednym z najbardziej czczonych rzymskich męczenników. Pochowano ją w katakumbach. W XI wieku odkryto jej ciało, zachowane w stanie nienaruszonym. Szczątki przeniesiono do bazyliki jej imienia wybudowanej na Zatybrzu, prawdopodobnie w miejscu, w którym mieszkała. Kilka wieków później artysta rzeźbiarz Stefano Maderna wykonał dla tej bazyliki niezwykle ekspresyjną marmurową rzeźbę, przedstawiającą ciało św. Cecylii odnalezione w katakumbach: młoda kobieta niezwykłej urody leżąca na boku z twarzą na ziemi, z podciętą szyją i ramionami wyciągniętymi wzdłuż ciała.

Św. Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu.

W historii tej młodej rzymskiej męczennicy spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń.

Tekst zaczerpnięty ze strony: http://kosciol.wiara.pl

Chór Parafialny

Śpiew chóru ma wielką rolę w tworzeniu piękna liturgii. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy śpiewając chcą oddać chwałę Bogu, a swoje serce napełnić radością

Aktualny skład Chóru Parafialnego w 2013 roku.

Dorota Szewczyk
Jolanta Wdowiak
Agata Grajewska
Agata Słyk
Anna Walczak
Wiesława Gorycka
Irena Cieloch
Robert Grygiel
Roman Piech

Chór prowadzi s.Wiesława Kulik

Dni Cecyliańskie 2014

„Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemności uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności” - pisał św. Augustyn w słynnych „Wyznaniach”

W dniu 22 listopada obchodziliśmy wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Święta Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Żyła na przełomie II i III w. Jako młoda dziewczyna, złożyła ślub czystości. Mimo iż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie złamała swego przyrzeczenia, lecz pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską.

W sobotni wieczór spotkanie miał chór parafialny. Spotkaniu przewodniczyła siostra Wiesława. Na spotkanie przybyli goście ks. kan. Augustyn Rymarczyk i ks. Kamil Kowalski. Spotkanie było ubogacone wspólnym śpiewem wspomaganym grą na gitarze ks. Kamila, który ujawnił swój wielki talent gry na tym instrumencie.   Wieczór zakończyła wspólna modlitwa. W niedzielę 23 listopada o godz.12.00     w naszym kościele była sprawowana Eucharystia w intencji chóru parafialnego i zmarłych chórzystów Katarzyny Orłowskiej  i Łukasza Łodygi. 

Każdego, lubiącego śpiewać i chcącego swoim śpiewem wielbić Pana Boga przyjmiemy z wielką radością do naszego chóru!!
Zapraszamy

S. Wiesława z chórem parafialnym

Uroczystość św. Cecylii patronki muzyki kościelnej

17.11.2013 r. wysłuchaliśmy koncertu zorganizowanego z okazji "Tygodnia Muzyki Chrześcijańskiej CECYLIANKA" przez Seminarium Duchowne w Lublinie. Odwiedziliśmy również Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, zwiedziliśmy Nałęczów i oczywiście Lublin.

Uczestniczyliśmy także w Mszy Świętej w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce - Letnisko.