Garbatka

Oczami dziecka

Oto mała próbka talentów plastycznych dzieci z klasy drugiej. Mali artyści mieli za zadanie przedstawić sakrament chorych - ich wizję udzielania tej posługi przez kapłanów. Druga praca dotyczyła portretu Ojca Świętego Franciszka. Zaskakującym było to, że ich prace nawiązały do kazania księdza Tomasza oraz przeżywanych tajemnic liturgicznych: Święta Chorych i rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka. I jak tu wątpić w twierdzenie, że czyste serce dziecka najlepiej czuje Boga. Prace dzieci można obejrzeć w zakładce Galeria