Garbatka

INTENCJE KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MIESIĄC STYCZEŃ

Intencja stała: o pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną,

  •  za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii,
  • za rodziny i kapłanów odwiedzających nasze domy z wizytą duszpasterską.

W pierwszą sobotę miesiąca (5 stycznia) zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej po Mszy św. wieczornej.

Intencja modlitwy różańcowej na miesiąc lipiec 2017

  • o pokój na świecie i zgodę między narodami;
  • Za chorych i cierpiących o potrzebne łaski;
  • O Boże błogosławieństwo dla rolników.

Koła Różańcowe w naszej parafii

Powoli, jedno za drugim tworzyły się kolejne Koła Żywego Różańca. Codzienne uwielbienie Boga przez Maryję przewyższyło życiowe obowiązki poszczególnych osób. Obecnie Róże Różańcowe liczą sto „płatków”, są to osoby w różnym wieku, kobiety, mężczyźni, małżeństwa. Każdy dzień po dniu wielbi Maryję w różańcu, odnajdując w nim życie, albowiem jest to modlitwa pulsująca miłością, dająca radość, niosąca ukojenie. Z tajemnic różańcowych płynie światło, które rozjaśnia drogi każdemu, kto się pochyli, zatrzyma, kto przez różaniec połączy się z inną osobą i tą chwilę swojego życia odda dla innych. Sto „płatków” Róży Różańcowej powstało tuż przez setną rocznicą objawień Fatimskich.

13 maja 2017 roku podczas uroczystego nabożeństwa Różańcowego wszyscy członkowie Kół Żywego Różańca złożyli Matce Bożej dar codziennej modlitwy różańcowej oraz prośbę, aby Maryja rozpaliła nasze serca miłością do Boga. Szczególną intencją modlitwy różańcowej jest wołanie o pokój na świecie i zgodę między narodami. Współczesny świat przesiąknięty krzywdą, nienawiścią, bolesnymi skutkami zła i grzechu, potrzebuje modlitwy, potrzebuje tej potęgi płynącej z Żywego Różańca. Podczas spotkań formacyjnych pochylamy się nad treścią przesłań fatimskich. Według przekazu Sługi Bożej, Siostry Łucji; Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty.

Na ostatnim spotkaniu 30 czerwca 2017 roku tuż przed uroczystością odpustową w naszej Parafii jako dar dla Matki Bożej rozpoczęliśmy nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Modlitewna walka o zbawienie dusz, czyli o zwycięstwo Boga w naszym codziennym życiu.

Wdzięczna Maryi za dar posłania z Orędziem fatimskim
s. Wiesława Kulik  

Intencja modlitwy różańcowej na miesiąc czerwiec 2017

  • O pokój na świecie, o zgodę w naszej Ojczyźnie, o umiejętność wspólnego działania dla dobra naszego Narodu.
  • Niech serce Jezusowe, które czcimy w czerwcu rozpala nas swoją miłością i przemienia na wzór swego serca

Różaniec w pierwszą sobotę miesiąca godz. 17.00

100. Rocznica Objawień Fatimskich

13 maja 2017 r. w naszym kościele parafialnym uczciliśmy rocznicę objawień fatimskich. 100 lat minęło od pierwszego objawienia się Najświętszej Maryi Panny fatimskim dzieciom. Uroczystość rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa. Modlitwę tą poprowadziła młodzież i dzieci pod kierunkiem s. Wiesławy.

Po niej rozpoczęło się nabożeństwo majowe oraz procesja z Najświętszym Sakramentem i figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Ks. Proboszcz Augustyn Rymarczyk zawierzył parafię i wszystkie rodziny Maryi oraz udzielił specjalnego błogosławieństwa członkom Kół Żywego Różańca i ich Zelatorom.

Przekazał także różaniec fatimski pierwszemu małżeństwu. Zebrani parafianie uczestniczyli również w Mszy Świętej, którą sprawował ks. Łukasz Bociek. Warto przypomnieć jeszcze treść objawień Maryjnych sprzed 100 lat. Zapraszamy do lektury.

W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria,  i znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie

„Odmawiajcie codziennie Różaniec”

Dnia 13 maja 2017r. o godz. 17.00
ZAPRASZAM
na nabożeństwo Różańcowe w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Podczas tego wyjątkowego nabożeństwa, składając Matce Bożej dar  z codziennej modlitwy Różańcowej, Członkowie Kół  Żywego Różańca otrzymają szczególne błogosławieństwo.
Opatrzność Boża pozwoliła nam doczekać jubileuszowego czasu objawień Maryi. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej łaski.
Sobota, 13 maja godz. 17.00Intencja modlitwy różańcowej na miesiąc maj 2017

  • o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;
  • za młodzież przyjmującą Sakrament Bierzmowania i dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej o łaskę wiary dla nich i ich rodziców

Intencje Kół Różańcowych na miesiąc kwiecień

- o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;

- aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczonych przez ból i chorobę.