Garbatka

Intencja modlitwy różańcowej na miesiąc czerwiec 2017

  • O pokój na świecie, o zgodę w naszej Ojczyźnie, o umiejętność wspólnego działania dla dobra naszego Narodu.
  • Niech serce Jezusowe, które czcimy w czerwcu rozpala nas swoją miłością i przemienia na wzór swego serca

Różaniec w pierwszą sobotę miesiąca godz. 17.00

100. Rocznica Objawień Fatimskich

13 maja 2017 r. w naszym kościele parafialnym uczciliśmy rocznicę objawień fatimskich. 100 lat minęło od pierwszego objawienia się Najświętszej Maryi Panny fatimskim dzieciom. Uroczystość rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa. Modlitwę tą poprowadziła młodzież i dzieci pod kierunkiem s. Wiesławy.

Po niej rozpoczęło się nabożeństwo majowe oraz procesja z Najświętszym Sakramentem i figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Ks. Proboszcz Augustyn Rymarczyk zawierzył parafię i wszystkie rodziny Maryi oraz udzielił specjalnego błogosławieństwa członkom Kół Żywego Różańca i ich Zelatorom.

Przekazał także różaniec fatimski pierwszemu małżeństwu. Zebrani parafianie uczestniczyli również w Mszy Świętej, którą sprawował ks. Łukasz Bociek. Warto przypomnieć jeszcze treść objawień Maryjnych sprzed 100 lat. Zapraszamy do lektury.

W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria,  i znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie

„Odmawiajcie codziennie Różaniec”

Dnia 13 maja 2017r. o godz. 17.00
ZAPRASZAM
na nabożeństwo Różańcowe w 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Podczas tego wyjątkowego nabożeństwa, składając Matce Bożej dar  z codziennej modlitwy Różańcowej, Członkowie Kół  Żywego Różańca otrzymają szczególne błogosławieństwo.
Opatrzność Boża pozwoliła nam doczekać jubileuszowego czasu objawień Maryi. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej łaski.
Sobota, 13 maja godz. 17.00Intencja modlitwy różańcowej na miesiąc maj 2017

  • o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;
  • za młodzież przyjmującą Sakrament Bierzmowania i dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej o łaskę wiary dla nich i ich rodziców

Intencje Kół Różańcowych na miesiąc kwiecień

- o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;

- aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczonych przez ból i chorobę.

Intencje Kół Żywego Różańca - marzec 2017

- o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;

- o trzeźwość w naszych rodzinach i w naszym narodzie oraz wynagrodzenie Panu Bogu za grzech pijaństwa.

„Królowa Różańca Świętego”

„Nie ma takiej sprawy osobistej ani międzynarodowej, której nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec”
Matka Boża z Fatimy

24 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Kół Żywego Różańca podczas którego przekazane zostało orędzie fatimskie. Dzieci przygotowane przez s. Wiesławę Kulik oraz panią Katarzynę Kamińską przedstawiły inscenizację  przybliżającą objawienia Matki Bożej w Fatimie w dniach 13 maja - 13 października 1917 roku. Przygotowaniem do duchowego odbioru fatimskiego orędzia było wspólne odśpiewanie pieśni „Z dalekiej Fatimy”. Siostra Wiesława przeczytała również ujawnioną przez św. Jana Pawła II - nadal aktualną - trzecią tajemnicę fatimską. Spotkanie zakończyło się wspólnie odmówioną modlitwą różańcową i przekazaniem Zelatorkom kolejnych tajemnic różańca. Wydarzenie nie tylko zagłębiło zebranych w tajemnicy fatimskich objawień, ale przede wszystkim zachęciło do żarliwszej modlitwy różańcowej. Wszystkich pragnących podjąć tą piękną modlitwę będącą kontemplacją życia Jezusa Chrystusa zapraszamy do czynnego włączenia się w życie Kół Żywego Różańca. Szczegółowych informacji udziela s. Wiesława.

W przedstawieniu wystąpili:
Hiacynta - Małgosia Kamińska
Łucja - Ania Kamińska
Franciszek - Michał Kamiński
Maryja - Zuzanna Kamińska
Anioł Pokoju - Michał Jędrasek
Narrator - Katarzyna Kamińska
Program przygotowała s. Wiesława Kulik

Intencje Kół Żywego Różańca - luty 2017

  1. O pokój na świecie i ww naszej Ojczyźnie.
  2. Za chorych, cierpiących w naszych rodzinach i naszej parafii