Garbatka

"Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie..."

22 listopada 2018 r. w naszym kościele parafialnym wspominaliśmy świętą Cecylię patronkę muzyki kościelnej, chórów i muzyków. Podczas Mszy Świętej urozmaiconej śpiewem scholi dziecięcej i młodzieżowej oraz chóru, wypraszaliśmy potrzebne łaski dla wszystkich wykonawców i twórców muzyki liturgicznej.

Za przykładem Świętej pragniemy rozwijać swoje talenty na chwałę Pana! Niech św. Cecylia wstawia się za nami i darzy swoim wsparciem na próbach i podczas służby!

Trzecie miejsce w IV Festiwalu Dziecięco - Młodzieżowej Piosenki i Pieśni Religijnej

Schola parafialna w składzie: Ilona Sobczyk, Malwina Skoczylas, Oliwia Sałek, Anna Wiśniewska, Dominika Rodakowska, Katarzyna Orłowska oraz Patrycja Grzywacz pod przewodnictwem s.Wiesławy, zajęły 3 miejsce w IV Festiwalu Dziecięco - Młodzieżowej Piosenki i Pieśni Religijnej, zorganizowanym przez Ogród Jordanowski w Kozienicach.