Garbatka

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

2 lipca 2020 roku młodzież przyjęła z rąk biskupa Henryka Tomasika sakrament bierzmowania. Młodzi przygotowywali się do jego przyjęcia pomimo trudu pandemii. Módlmy się za bierzmowanych, by zaufali Bogu, zawierzyli Mu swoje życie i szukali własnej drogi w łączności z Nim.

2 lipca przywitaliśmy również nowego wikariusza - ks. Romana Zająca. Otoczmy Go opieką modlitewną i wypraszajmy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny potrzebne łaski. Życzymy, by posługa w naszej parafii przyniosła Księdzu dużo radości oraz pozwoliła wzrastać w wierze i miłości do Boga i bliźniego. Szczęść Boże

Serdeczne podziękowania składamy Bogu za posługę księdza Damiana Janiszewskiego. Wdzięczni za udzielane sakramenty, płynące z serca homilie, uśmiech i poczucie humoru obiecujemy pamięć w modlitwie. Życzymy, by Duch Święty hojnie obdarowywał Księdza swoimi darami, a Maryja nadal otaczała płaszczem swej opieki.

Pierwsza Rocznica Święceń Kapłańskich ks. Damiana

24 maja 2020 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia i Wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych swoją pierwszą rocznicę święceń kapłańskich obchodził ks. Damian Janiszewski.  Pierwsza rocznica jest wydarzeniem, które przywołuje wspomnienia Mszy prymicyjnej, planów czy wyobrażeń związanych z wybraną drogą.  

Jaki był pierwszy rok służby kapłańskiej ks. Damiana? Kapłan wspólnot parafialnych - Domowego Kościoła, scholi, ministrantów, KSMu, lektorów, Ruchu Rodzin Nazaretańskich…  Codziennie uśmiechnięty, żartobliwy,  służący pomocą. W sercu nosi pragnienie świętości  ludzi, których Bóg postawił na Jego drodze. W konfesjonale charakterystyczny obrazek – komża kapłańska i stuła, jakby gotowe, by  obdarować uzdrowieniem, uwolnieniem, przebaczeniem, pojednaniem… Kapłan oddany Maryi – czytanki majowe zamieniają się w modlitwę niczym kontynuacja Litanii Loretańskiej. Dzisiejsza Msza święta była dla nas – parafian – możliwością wyrażenia wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa, za wszystkie sakramenty, którymi obsypuje nas Dobry Bóg obdarowując kapłanem odważnym i świadomym.  

Kapłan młodzieży – dziś obdarowany został życzeniami płynącymi prosto z młodych serc, spontanicznymi, radosnymi. Kapłan Ducha Świętego – na co dzień obdarza miłością, radością, pokojem, dobrocią, uprzejmością… My, lektorzy, pamiętamy z pasją poprowadzone spotkanie o Duchu Świętym i  z niecierpliwością czekamy na kolejne.

 

Dziś szczególnie pamiętaliśmy w modlitwach, a Bóg, który przenika wszystko wie, że tam w zaciszu niejednego domu, w małych izdebkach ludzkich serc płynie codzienna modlitwa o świętość naszego kapłana i ochronę przed wszelkim złem. Szczęść Boże

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

5 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”.

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Świtawy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi.

3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez udział w bogatej liturgii tego okresu transmitowanej przez media..

4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18.00.

5. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Oddamy cześć krzyżowi w naszych domach. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 17.00. Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 17.00.

6. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. W tym roku nie będzie błogosławienia pokarmów w kościele. Uczynimy to modląc się w naszych domach przed spożywaniem wielkanocnego śniadania. Modlitwa na stronie internetowej naszej parafii.

7. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. W naszym kościele o godz 18.00.

8.W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja bez procesji o godz. 6.00 następne Msze św. o  godz. 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.00

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Pobierz BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 MARCA 2020 ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziękujemy wam za życzliwość i modlitwę. W związku ze wzrostem liczby zakażeń, uważamy, że wyrazem chrześcijańskiej miłości i troski jest pozostanie w domach. Tym, którzy choć tęsknią, pozostali w domach, dziękujemy za ofiarę i konsekwentną postawę.

  1. Przypominamy, że w kościele może przebywać tylko 5 osób, będzie to tylko rodzina zamawiająca intencję Mszy św. Wszystkich parafian prosimy o uczestniczenie w Mszach świętych transmitowanych przez telewizję, Internet i radio. Zapraszamy na indywidualną adorację. Kościół codziennie jest otwarty.
  2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
  3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II.  Przez Jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się Go w tym naśladować.

Do chorych możemy się udać tylko na wezwanie telefoniczne zachowując warunki bezpieczeństwa sanitarnego.

 1. W sobotę i niedzielę doroczna adoracja  Najświętszego sakramentu. Rano po Mszy świętej wystawienie i całodzienna adoracja do Mszy świętej wieczornej. Podczas adoracji zgodnie z wymogami sanitarnymi w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób. Tego dnia będziemy także służyć spowiedzią i udzielać komunii świętej. Przy konfesjonałach nie można tworzyć kolejki. Należy zachować bezpieczną odległość.
 2. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Nie będzie procesji wokół kościoła. Po południu w Niedzielę Palmową dalej trwać będzie adoracja. Zapraszamy

Biskup Henryk Tomasik. Dyspensa i wezwanie do modlitwy

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP Bp Henryk Tomasik udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej do 29 marca. Polecił również modlitwę  śpiewem Suplikacji w intencji ofiar koronawirusa, chorych i służb medycznych.

– Polecam, aby we wszystkie niedziele Wielkiego Postu po każdej Mszy św. odśpiewane były suplikacje „Święty Boże…” w intencji ofiar koronawirusa oraz w intencji osób poświęcających się chorym i podejmującym działania w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa a także o miłosierdzie dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa. – mówi bp Henryk Tomasik.

Biskup Henryk Tomasik, Biskup Radomski, zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP zawartą w Zarządzeniu z dnia 12 marca 2020 r. i prawem kanonicznym (kan. 87 par. 1, kan. 1245 i 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Dyspensa obowiązuje do 29 marca br. i obejmuje następujących wiernych:

 1. osoby w podeszłym wieku,
 2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Pasterz naszej diecezji zachęcił również do udziału w liturgii transmitowanej w mediach.

– Osoby starsze, chore oraz te, które mają z różnych przyczyn osłabiona odporność organizmu i nie mogą przyjść do świątyni, zachęcam do udziału we Mszy św. transmitowanej przez radio i telewizję. – powiedział bp Henryk Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

Bp Henryk Tomasik

Wizyta Duszpasterska 2019/2020

Pobierz PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019/2020

1

27.12

Piątek

Molendy

2

28.12

Sobota

Garbatka Długa

3

30.12

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną/ prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

4

31.12

Wtorek

Ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

5

02.01

Czwartek

Ul. Zwoleńska nr parzyste, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna/od torów i od Policzny/

6

03.01

Piątek

Od godz. 10.00  Ul. Skrzyńskich, Kolejowa
blok ul. Partyzantów

7

04.01

Sobota

 Ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste

8

07.01

Wtorek

 Ul. Zwoleńska nr nieparzyste  /lewa strona początek od Policzny/

9

08.01

Środę

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła

10

09.01

Czwartek

Ul. Kochanowskiego od ul Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej /

11

10.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

12

11.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

13.01

Poniedziałek

Ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz z ul. Gołębią
Godz.18.00 blok 4 ul. Kochanowskiego

14

14.01

Wtorek

Ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej

15

15.01

Środa

Ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka
Ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

16

16.01

Czwartek

Ul. Spacerowa, Bielawskiego, Nałkowskiej
Godz.18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

17

17.01

Piątek

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

18

18.01

Sobota

Ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul.3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

20.01

Poniedziałek

Ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Wtorek

 Ul. Krasickiego,  Grabowa,  Plażowa, Słowackiego
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim, 15 stycznia

21

22.01

Środa

Ul. Mickiewicza, Niecała, Miła, Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

24

25.01

Sobota

Uzupełniająca

Adoracja Kół Żywego Różańca

10 stycznia 2020 roku Koła Różańcowe naszej parafii mają całonocną adorację w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. Jana Pawła II w Jedlni Kolonii 47. Adoracja trwa od 21.00 do 7.00. Chętne osoby do wzięcia udziału w adoracji prosimy o zapisanie się w zakrystii. Dojazd na adorację we własnym zakresie.

W Kaplicy trwa nieustanna modlitwa adoracyjna w intencji małżeństw i rodzin, które dziś szczególnie potrzebują duchowego wsparcia.