Garbatka

Rys historyczny

Po I wojnie światowej z inicjatywy Komitetu Budowy Kościoła powstała kaplica z przerobionego spichlerza wojskowego. Obsługiwał ją k. Władysław Muszyński, który zamieszkał w Garbatce jako emeryt. W 1926 roku dobudowano przebiterium, a w roku 1929 kruchtę i samą kaplicę rozbudowano. Od 1929 r. zamieszkał tu na stałe ks. Wincenty Wojtaśkiewicz, organizator parafii. Parafia została erygowana 22 lutego 1932 roku przez biskupa Włodzimierza Jasińskiego z wydzielonego terytorium parafii Gródek i Brzeźnica. Kościół murowany, według projektu arch. Tadeusza Witkowskiego z Lublina, zbudowany został w latach 1948-1971 staraniem ks. Józefa Kuropieski. Konsekracja świątyni odbyła się 1 lipca 1979 roku, a dokonał jej biskup Walenty Wójcik. Kościół jest murowany z cegły czerwonej, jednonawowy. Restauracji świątyni i zmiany jej wystroju dokonał zmarły prałat, proboszcz parafii ks. Stanisław Mnich.Od 2008 roku proboszczem parafii jest ks. kan. Augustyn Rymarczyk, który od początku swojej posługi za jeden z celów przewodnich postawił sobie upiększenie świątyni i terenu wokół kościoła i plebanii, łączac to z głęboką troską duszpasterską


Świątynia z lat trzydziestych XX w.

Kościół przed zrobieniem elewacji

Widok obecny