Garbatka

Duszpasterze

Proboszcz
Ks. kan. Augustyn Rymarczyk
Ur. 28. 08.1951 w Starachowicach
Św. Kapł. 05.06.1976

Motto prymicyjne: Wesel się duszo moja i dziękuj Bogu za dar tak wspaniały" Tomasz a Kempis

Wikariusz
Ks. mgr Roman Zając
ur. 
Św. kapł. 26.05.2019 r.

Motto prymicyjne: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc, bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9).

Kapłani, których otaczamy opieką modlitewną dziękując Bogu za ich posługę w naszej parafii:

Ks. mgr Filip Lorenc
ur. 30.07.1993 r.
Św. kapł. 26.05.2018 r.

Motto prymicyjne: „Filipie, kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9)


Ks. mgr Damian Janiszewski
ur. 
Św. kapł. 26.05.2019 r.

Motto prymicyjne: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37,5).

Ks. Kamil Kowalski - Student KUL, Instytut Nauk Biblijnych
ur. 30 sierpnia 1985 r. w Starachowicach
Św. Kapł. 29.05.2011 r.

Motto prymicyjne: "Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei" (1 P 3,15)


Ks. mgr Łukasz Bociek
ur. 17 czerwca 1988 r.
Św. kapł. 31.05.2014 r.

Motto prymicyjne: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7-8)

Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła
Ks. dr Maciej Będziński
Ur. 29.01.1981 w Radomiu
Św. kapł 27.05.2006
Motto prymicyjne: "Pragnę" (J 19.16)
 
Sekretarz bp. Henryka Tomasika
Ks. dr Tomasz Herc
Ur.28.09 1981 w Starachowicach.
Św. Kapł. 27.05.2006
Motto prymicyjne: "Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana". (Ps 116,12)

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE Parafii Garbatka-Letnisko

  1. Proboszcz – Ks.+ Wincenty Wojtaśkiewicz 1932 - 1942
  2. Proboszcz  - Ks. + Józef Kuropieska – 1942- 1971

1. + Ks. Marian Kępisty  1955- 1956
2. + Ks. Bronisława Kowalski 1956 – 1958
3. + Ks. Henryk Krzosek 1958 – 1961
4. + Ks. Ks. Jerzy Banaśkiewicz  1961 – 1963
5. + Ks. Stanisław Leśko 1963 – 1967
6. + Ks. Stefan Brola 1967 – 1968
7. + Ks. Stanisław Mandecki 1968 – 1970
8. + Ks. Józef Gniazdowski 1970 – 1971
9. + Ks. Henryk Kołodziejczyk 1970 –1971
10. Ks. Marian Ślusarczyk 1971 – 1973

3. Proboszcz  - Ks. + Stanisław Podgórski – 1971 - 1990

11. Ks. Adam Radzimirski 1973 – 1977
12. Ks. Jan Kularski 1977 – 1979
13. Ks. Marek Dziewiecki 1979 – 1981
14. Ks. Mieczysław Drypa 1981 – 1984
15. Ks. Szymon Krasula 1984 – 1986
16. Ks. Mirosław Frączek  1986 – 1989
17. Ks. Władysław Dębowski  1989 – 1994

4. Proboszcz – Ks. + Stanisław Mnich 1990 – 2008

18. Ks.  Andrzej Kalbarczyk  1994 – 1996
19. Ks. Marek Maciążek 1996 – 2003
20. Ks. Mirosław Jakubiak 2003 – 2009

5. Proboszcz – Ks. Augustyn Rymarczyk 2008 -

21. Ks. Maciej Będziński 2009 – 20014
22. Ks. Łukasz Bociek 20014 – 2018
23. Ks. Filip Lorenc 2018 – 2019
24. Ks. Damian Janiszewski 2019 – 2020
25. Ks. Roman Zając 2020 -