Garbatka

Intencje Kół Różańcowych na miesiąc kwiecień

- o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;

- aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczonych przez ból i chorobę.