Garbatka

Intencje Kół Żywego Różańca - marzec 2017

- o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie;

- o trzeźwość w naszych rodzinach i w naszym narodzie oraz wynagrodzenie Panu Bogu za grzech pijaństwa.