Garbatka

Uroczystość św. Cecylii patronki muzyki kościelnej

17.11.2013 r. wysłuchaliśmy koncertu zorganizowanego z okazji "Tygodnia Muzyki Chrześcijańskiej CECYLIANKA" przez Seminarium Duchowne w Lublinie. Odwiedziliśmy również Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, zwiedziliśmy Nałęczów i oczywiście Lublin.

Uczestniczyliśmy także w Mszy Świętej w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce - Letnisko.