Garbatka

Dni Cecyliańskie 2014

„Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemności uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności” - pisał św. Augustyn w słynnych „Wyznaniach”

W dniu 22 listopada obchodziliśmy wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Święta Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Żyła na przełomie II i III w. Jako młoda dziewczyna, złożyła ślub czystości. Mimo iż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie złamała swego przyrzeczenia, lecz pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską.

W sobotni wieczór spotkanie miał chór parafialny. Spotkaniu przewodniczyła siostra Wiesława. Na spotkanie przybyli goście ks. kan. Augustyn Rymarczyk i ks. Kamil Kowalski. Spotkanie było ubogacone wspólnym śpiewem wspomaganym grą na gitarze ks. Kamila, który ujawnił swój wielki talent gry na tym instrumencie.   Wieczór zakończyła wspólna modlitwa. W niedzielę 23 listopada o godz.12.00     w naszym kościele była sprawowana Eucharystia w intencji chóru parafialnego i zmarłych chórzystów Katarzyny Orłowskiej  i Łukasza Łodygi. 

Każdego, lubiącego śpiewać i chcącego swoim śpiewem wielbić Pana Boga przyjmiemy z wielką radością do naszego chóru!!
Zapraszamy

S. Wiesława z chórem parafialnym