Garbatka

Adoracja Najświętszego Sakramentu

3 września 2023 roku – wieczorem – adorowaliśmy Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Dziękowaliśmy za wakacyjny czas i prosiliśmy o potrzebne łaski na nowy rok szkolny.  Złożyliśmy również kartki z imionami oddając Bogu nasze radości i troski.

Adorację poprowadził ks. Roman Zając  wraz z młodzieżą.