Garbatka

Jubileusz setnych urodzin Pani Kazimiery Trzeciak

21 stycznia 2021 roku mieszkanka naszej parafii – Pani Kazimiera Trzeciak – obchodziła 100. rocznicę urodzin.  24 stycznia odprawiona została Msza święta, którą sprawował ks. Kan. Augustyn Rymarczyk.  W uroczystościach kościelnych, w których wzięła udział Jubilatka, uczestniczyli: rodzina, sąsiedzi oraz przedstawiciele władz samorządowych – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Mazur.

To, co szczególnie przyciągało wzrok to twarz Pani Kazimiery – pełna pokoju i pogody ducha.  Twarz, która w sposób szczególny odzwierciedla ufność Jubilatki w Bożą opiekę. Ks. Proboszcz wspomniał o trudach życia – czasach II wojny światowej, okresie powojennym. „Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; (Ps 90,10) jakich więc mocy użył Pan Bóg, że Pani Kazimiera dożyła 100 lat ?”.  Pani Kazimiera  całe życie  czerpała siłę z Eucharystii, a osiągnąwszy już 100 lat martwiła się, czy będzie mogła przeżyć swoje święto w parafialnym kościele. Czcigodna Jubilatka dała piękne świadectwo wiary, której nie złamały trudy wojny, czasów powojennych, a nawet obecnie trwająca pandemia. Ks. proboszcz podkreślał Jej obecność i uczestnictwo w Mszach świętych, zaangażowanie w życie kościoła i udzielanie się w chórze kościelnym.

Tuż po Mszy świętej przyszedł czas na życzenia. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko – Pani Teresa Fryszkiewicz wręczyła Jubilatce piękny bukiet kwiatów oraz prezent. Pani Kazimierze życzono 200 lat życia w zdrowiu i pomyślności. Życzenia złożyli również – w imieniu swoim i Rady Gminy – Pan Włodzimierz Mazur oraz ks. Kan. Augustyn Rymarczyk.