Garbatka

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Liturgia Wielkiego Czwartku - dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękujemy Ci Boże, za naszych kapłanów - ks. kan. Augustyna, ks. Romana oraz wszystkich kapłanów, którzy kiedykolwiek posługiwali bądź będą posługiwać w naszej parafii.

„Powołanie to spotkanie pragnień Boga i pragnień człowieka. Powołanie to nie przywilej – to obowiązek i odpowiedzialność. Bóg powołuje, by służyć tym, których człowiek odrzucił. Jak mówił Jan Maria Vianney: „Dobry pasterz, ukształtowany według serca Boga jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego Miłosierdzia”. Drodzy Księża, Dziękujemy za cały trud włożony w posługę kapłańską, za jednoczenie nas – parafian, głoszenie Słowa Pańskiego oraz służenie radą i wsparciem. Niech Jezus zawsze będzie Waszym Przyjacielem, a Maryja przygarnia Was do Swego Serca. Amen”

Wielki Piątek

Wielki Piątek – to czas trwania blisko Chrystusa Ukrzyżowanego. To dzień adoracji Krzyża - nauki miłości przez wejście w tajemnicę Męki Pana Jezusa. Dzień skupienia, modlitwy i kontemplacji ceny naszego odkupienia. To przejście wraz z Maryją przez Mękę i Śmierć Jej Syna. To droga do prawdziwego nawrócenia, by móc przyjąć z wiarą Zmartwychwstałego.

Wielka Sobota

Wielka Sobota to szczególny dzień ciszy całego Kościoła.  Ciszy uczy nas św. Józef – cisza milczenia przez kontemplację Boga, cisza przez zmniejszenie ilości bodźców, cisza prowadząca do głębin duszy i serca, cisza w której przemawia Bóg. To dzień modlitewnego czuwania, przygotowania się na Zmartwychwstanie.  Wigilia Paschalna to przejście ze śmierci do nowego życia przez tajemnicę zmartwychwstania. Zachwyćmy się naszym Bogiem, który moc swoją okazał.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Alleluja! Jezus Żyje!

Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał - śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Głośmy więc z wiarą św. Piotra: „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia”, „Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.” Spotkajmy Zmartwychwstałego jak Maria Magdalena, by biec i głosić: „Widziałam Pana”.

I przyjmijmy słowa, które prowadzą do nawrócenia (zmiany sposobu myślenia): „szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” Amen