Garbatka

Dożynki Gminno-Parafialne 2016

Niedziela to dzień odpoczynku. To czas, który powinniśmy poświęcić rodzinie i Bogu. Właśnie niedzielę wybraliśmy na szczególny dzień, w którym podziękowaliśmy za owoce pracy rolników oraz Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą - najdoskonalszą modlitwą, uczestnictwem w ofierze Jezusa Chrystusa - ofierze bezgranicznej Miłości.

Po Mszy Świętej duch modlitwy i dziękczynienia nie opuścił nas również podczas koncertu ŚDM'owo-dożynkowego w przykościelnym ogrodzie. W imprezie mogliśmy wysłuchać utworów w wykonaniu Zespołu Seniora  „Wrzos” oraz radomskiego zespołu kleryckiego „Jak Najbardziej”. Podczas tego spotkania młodzież, która uczestniczyła w ŚDM w Krakowie, wyraziła swoją wdzięczność Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko Robertowi Kowalczykowi, Pani Sekretarz Teresie Fryszkiewicz oraz ks.kan. Augustynowi Rymarczykowi za wszelką pomoc, która umożliwiła im spotkanie z papieżem Franciszkiem. Darczyńcy otrzymali ŚDM'owe plecaki, pamiątkowe zdjęcie oraz życzliwe słowa.

W czasie koncertu uczestnikom towarzyszyła radość i wdzięczność za płody rolniczej pracy oraz owoce duchowe Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wieczorem, mimo trudnych warunków pogodowych, grupa młodych duchem uczestniczyła w adoracji uwielbienia prowadzonej przez ks. Łukasza Boćka. Niesamowitą oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół  „Jak Najbardziej”.

Wspólnym śpiewem i modlitwą uwielbialiśmy Pana Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz wpatrzeni w obraz Jezusa Miłosiernego doświadczyliśmy Jego żywej obecności. Dzięki łasce Bożej, zgromadzeni wokół Chrystusa, dziękowaliśmy i wielbiliśmy dobroć Pana Boga. On nas zgromadził i On nas posyła ! Do dzieła ! Kierując się słowami Ojca Świętego: Zróbmy Boży raban w naszej codzienności.

Tomasz Sudoł