Garbatka

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

22 maja 2016 roku obchodziliśmy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, czyli pierwszego pełnego uczestnictwa naszych dzieci w Mszy świętej.  Uroczystość ta uświadomiła nam - rodzicom - jak wiele zmieniło się w życiu naszych pociech oraz naszym. To chwila zatrzymania się, refleksji, ale także czas rocznego rachunku sumienia. Czy wystarczająco pomogliśmy naszym dzieciom w duchowym wzrastaniu? Czy dawaliśmy świadectwo wiary w codziennym życiu? Czy wspieraliśmy i pobudzaliśmy nasze dzieci do zaangażowania się w życie Kościoła? Pamiętajmy, że na nas - rodzicach - spoczywa obowiązek wychowania naszych dzieci w wierze katolickiej (zgodnie z pytaniem, które usłyszeliśmy podczas ceremonii ślubnej „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?”).

Wierzę, że Bóg nieustannie pomaga nam w wychowywaniu naszych dzieci w duchu Ewangelii. A skąd niezłomna wiara? Z formuły błogosławieństwa nowożeńców, które otrzymaliśmy podczas ceremonii zaślubin  „Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci, wychowane w duchu Ewangelii, przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie”.