Garbatka

Droga Krzyżowa ulicami Garbatki

Niezmiernie cieszymy się z coraz liczniejszej obecności na wieczornej drodze krzyżowej w Niedzielę Palmową. Szczególne uznania i podziękowania kierujemy do młodzieży, która swoim występem wprowadziła nas w czas modlitwy oraz tym, którzy w różnorodny sposób przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Niech obecność, modlitwa i zaangażowanie całej wspólnoty parafialnej zaowocuje w naszym życiu w wierze.