Garbatka

Uroczystość NMP Częstochowskiej

Dziś (26 sierpnia) obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Dla mnie jest to święto szczególnego i bardzo osobistego dziękczynienia Maryi za opiekę nad moją rodziną, parafią i krajem. Jest to dzień, w którym pragnę jeszcze bardziej i jeszcze żarliwiej powiedzieć Jej, że KOCHAM. I chociaż nie mogę fizycznie paść u „stóp” Jasnogórskiej Pani, to wraz z kapłanem mojej rodzinnej parafii z wiarą odnowiłam Śluby Jasnogórskie i dziękowałam Bogu za dar Jej cudownego macierzyństwa. Również dziś odnowiłam akt osobistego oddania się Matce Bożej. Oddałam Mateńce ciało i duszę, modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Jeszcze raz i z jeszcze większym zaufaniem dziecka oddałam się w niewolę miłości. Tym, którzy pragną powierzyć się Matce Bożej polecam poniżej zamieszczony akt.

 

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.