Garbatka

Trzykroć Alleluja!!! Po pierwsze Oktawa Wielkanocna, po drugie Święto Miłosierdzia, a po trzecie Prymicja!!!

W minioną Niedzielę  Miłosierdzia w całym Kościele rozpoczęliśmy tydzień miłosierdzia. Nasza parafia w tym dniu posmakowała miłosiernej miłości Boga w sposób szczególny. Stało się to przez ręce neoprezbitera Ojca Jarosława Kęski CSSp, który w sobotę 11 kwietnia w Kościele Rektorskim w Zgromadzeniu Ducha Świętego w Bydgoszczy otrzymał święcenia kapłańskie z rąk JE ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap. Msza prymicyjna, którą sprawował o. Jarosław w Święto Miłosierdzia, poprzedzona była obrzędem błogosławieństwa przez rodziców na plebanii w gronie najbliższych, księży oraz braci i ojców ze zgromadzenia, a po Liturgii każdy z nas mógł otrzymać specjalne błogosławieństwo prymicyjne. "Duchacze" to zgromadzenie misyjne dlatego Republika Senegalu stanie się miejscem naszego parafianina.
Ojcze Jarosławie życzymy Ci nieustannego doświadczania bliskości Bożej. Jako parafia zapewniamy o modlitwie.
W imieniu o.Jarosława i całego Zgromadzenia zapraszamy również na stronę http://www.duchacze.pl/