Garbatka

Życzenia

Radość Ewangelii to radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, która to właśnie w Nim osiąga pełnię!!!

Drodzy Parafianie!

Życzymy Wam, abyście się pozwalali zaskakiwać Bożej miłości, która jest wiecznie nowa i życiodajna. Niech prawda o zmartwychwstaniu nie pozwoli Wam na przeciętność i zrezygnowanie, ale pobudzi do większej ufności Temu, który pokonał śmierć, piekło i szatana! Moc radości i miłości przebaczającej, jako znak obecności Zmartwychwstałego Chrystusa, niech zapanuje w waszych rodzinach i w relacjach z ludźmi.

Wasi Pasterze