Garbatka

Ulicami parafii

Miało padać...wielu pamięta, że tak bywało w poprzednich latach. Udało się jednak w tym roku wyruszyć nam w drogę...krzyżową. Tegoroczne rozważania, które pomagały nam w zbliżeniu się do tajemnicy cierpienia Jezusa, były autorstwa znanego szczególnie nam ks. Marka Dziewieckiego. Cieszymy się niezmiernie z waszego licznego uczestnictwa na tej formie nabożeństwa wielkopostnego. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy młodzieży, nie tylko parafialnej(!), za przygotowanie scenki teatralnej do pierwszej stacji drogi krzyżowej. Dziękujemy za wspólne niesienie krzyża mężczyznom, kobietom, małżeństwom i młodzieży. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy Was wszystkich za rok.