Garbatka

Hosanna Synowi Dawidowemu!!!

W niedzielę zakończyliśmy rekolekcje, tym samym rozpoczęliśmy Wielki Tydzień - czas największej celebracji wierzących w Chrystusa katolików. Szczególną uwagę w ten dzień przykuwa oczywiście Uroczysta suma z procesją z palmami, co jest upamiętnieniem wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Śpiew opisu męki Jezusa wykonany został przez Chór parafialny oraz ks. Kamila, ks. Łukasz i pana Piotra Błazika. Na koniec Eucharystii ks. rekolekcjoniście Krzysztofowi Dukielskiemu podziękowania złożyli młodzież oraz dzieci.