Garbatka

„Wyklęci” czy „Niezłomni”?

„Wyklęci”, bo służby bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowane im służby w Polsce robiły wszystko, aby wymazać z pamięci historię o żołnierzach, którzy stanowili antykomunistyczne i niepodległościowe podziemie w powojennej Polsce. „Niezłomni”, bo wierni swoim ideałom („Bóg, Honor, Ojczyzna”) do końca, aż do poświęcenia swojego życia. Te dwa oblicza polskich żołnierzy zostały przedstawione podczas wieczoru noszącego tytuł: „Wygnani z pamięci Żołnierze Wyklęci”, który odbył się 1 marca 2015 r. w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisku. I na przekór tytułowi był to czas, w którym grupa młodzieży z parafii Garbatka- Letnisko wraz rodziną państwa Kubiaków oraz ks. Kamilem Kowalskim obrała sobie za cel „przywrócenie pamięci” o tych, o których dzisiaj możemy powiedzieć „heroiczni bohaterowie” w naszym lokalnym środowisku. Podczas wieczornego spotkania zostały wykonane utwory pochodzące z płyty „Panny Wyklęte”, która została nagrana przez Dariusza Malejonka we współpracy ze znanymi piosenkarkami polskiej sceny muzycznej. W przerwach między piosenkami Tomasz Sudoł i Karolina Kęska prezentowali publiczności treści, przygotowane przez Michała Kozieła,  odnoszące się do tożsamości, sposobu życia, historii konkretnych osób oraz powodów walki Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia jako wokalistki na scenie wystąpiły: Marta Wawrzak, Karolina Kęska, Natalia Molędowska, Dominika Rodakowska, pani Katarzyna Kubiak oraz Klaudia i Natalia Gawryołek. Skład zespołu stworzyli: pan Tomasz Kubiak (klawisze), Jan Kubiak (perkusja) oraz ks. Kamil (gitara). A w kwestiach organizacyjnych swoją pomocą służyli: pani Magda Sobieniecka i pan Czesław Przerwa. Po części koncertowej, zaproszeni goście mieli okazję do włączenia się we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, po czym głos zabrali: ks. Proboszcz Augustyn Rymarczyk oraz pani Marianna Bernacik. Końcowym akcentem tego spotkania była wspólna modlitwa licznie zgromadzonych mieszkańców Garbatki i okolic.
Cześć Niezłomnym!!!