Garbatka

Jasełka - dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych.

Przypominamy o pięknym wydarzeniu jakie miało miejsce w jedną z niedziel styczniowych. Występ, który poruszył nasze serca został zorganizowany przez katechetów i nauczyciela naszej miejscowej szkoły. Jasełka tematyką nawiązywały do zagadnienia relacji ojcowsko-synowskiej w rodzinie, jak również podjęty został problem osób samotnych i opuszczonych. Zarówno jednych jak i drugich Bóg pragnie obdarzać swoją obecnością i przypomina, że możemy Go kochać codziennie w drugim człowieku.

Jeszcze raz gratulujemy dzieciom, młodzieży zaangażowanej w jasełka. Gratulujemy siostrze Annie Bęben, pani Lidii Bartosiewicz za wkład w przygotowanie występu i panu Dariuszowi Rodakowskiemu za oprawę muzyczną.