Garbatka

Przygotujcie drogę Panu

Po raz kolejny będziemy przeżywać przyjście na świat Chrystusa. On sam został z nami w Tajemnicy Eucharystii – podczas każdej Mszy Świętej przychodzi do nas i zapraszając nas na Ucztę daje nam siebie. W jednej z najbardziej znanych kolęd będziemy śpiewać: A kiedy przyjdziesz na głos kapłana padniemy na twarz przed Tobą wiedząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Przyjście Pana jest wielkim wydarzeniem, dlatego chcemy przygotować się do niego jak najlepiej.

Najbliższy rok będziemy przeżywać pod hasłem „NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”. Chcemy uświadomić sobie na nowo, że zjednoczenie z Bogiem dokonuje się przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Wykorzystajmy więc gorliwie czas rekolekcji. Pan Bóg naprawdę chce mówić do nas! Czy – doświadczywszy w życiu tylu Bożych łask – możesz być głuchy na Jego głos? Niech nasza obecność na rekolekcjach i codzienne karmienie się Słowem Bożym będzie radosną odpowiedzią Bogu. Niech wreszcie dzień adwentowej spowiedzi pozwoli nam wszystkim przeżywać radość zstąpienia Boga także do naszych serce w Komunii Świętej. Ogarnijmy rekolekcje naszymi modlitwami; zwłaszcza polecajmy tych, którzy, jakby zatrzasnęli swe serca przed Bożym głosem.