Garbatka

Wizyta Duszpasterska 2018/2019

Pobierz rozkład Wizyty duszpasterskiej 2018/2019

1

28.12

Piątek

Molendy

2

29.12

Sobota

Garbatka Długa

3

31.12

Poniedziałek

ul. Herberta i Osiedle Piłsudskiego

4

02.01

Środa

ul. Skrzyńskich, Kolejowa
Od godz. 18.00 blok ul. Partyzantów

5

03.01

Czwartek

ul. Zwoleńska i Kozienicka  /lewa strona początek od torów/

6

04.01

Piątek

Od godz. 10.00 ul. Kochanowskiego
/od ul. Kozienickiej i od kościoła nr. nieparzyste/

7

05.01

Sobota

ul. Zwoleńska, Kozienicka, Wąska, Młynarska, Polna
/od torów i od Policzny/

8

07.01

Poniedziałek

Ponikwa z ul. Pionkowską i Północną
/prawa strona od lasu i od ul. Kozienickiej/

9

08.01

Wtorek

Ponikwa lewa strona,  ul. Graniczna / początek od lasu/
Od godz. 18.00 ul. H. Lewandowicz od kościoła i od ul. Skrzyńskich wraz z blokiem nauczycielskim

10

09.01

Środa

ul. Kochanowskiego od ul. Kozienickiej do ul. Czarnoleskiej
Godz. 18.00 blok 4a ul. Kochanowskiego

11

10.01

Czwartek

ul. H. Lewandowicz od Bąkowca do kościoła
Godz. 18.00 blok nr 4 ul. Kochanowskiego

12

11.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul Czarnoleskiej wraz
z ul. przyległymi Korczaka i Podlas

13

12.01

Sobota

ul. Kochanowskiego od ul. Herberta i od ul. Przemysłowej wraz
z ul. Gołębią

14

14.01

Poniedziałek

ul. Kochanowskiego od kościoła i od ul. Żwirki i Wigury wraz
z ul. Fabryczną, Kilińskiego, Reja, Staszica

15

15.01

Wtorek

ul. Kochanowskiego od ul. Molendy-Graba do ul. Przemysłowej włącznie

16

16.01

Środa

ul. Jaworskiego, Fabryczna od przejazdu, Zdrowotna, Krótka,

17

17.01

Czwartek

ul. Partyzantów, Leśna, Chłodna, Dąbrowskiego i Dębowa

18

18.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od ul. Słonecznej /nr nieparzyste/ wraz z ul. 3 Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną i Ogrodową

19

19.01

Sobota

ul. Sienkiewicza, Kuropieski i Paderewskiego

20

21.01

Poniedziałek

ul. Mickiewicza, Niecała, Miła,Wspólna, Poprzeczna, Żywiczna, Zielona

21

22.01

Wtorek

ul. Spacerowa

22

23.01

Środa

ul. Krasickiego, Słowackiego, Grabowa, Plażowa, Nałkowskiej
i Bielawskiego

23

24.01

Czwartek

Kolęda uzupełniająca

24

25.01

Piątek

ul. Kochanowskiego od Bąkowca i od nr 334

25

26.01

Sobota

Kolęda uzupełniająca