Garbatka

Duszpasterze

Proboszcz
Ks. kan. Augustyn Rymarczyk
Ur. 28. 08.1951 w Starachowicach
Św. Kapł. 05.06.1976

Motto prymicyjne: Wesel się duszo moja i dziękuj Bogu za dar tak wspaniały" Tomasz a Kempis

Wikariusz
Ks. mgr Łukasz Bociek
ur. 17 czerwca 1988 r.
Św. kapł. 31.05.2014 r.

Motto prymicyjne: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7-8)

Ks. Kamil Kowalski - Student KUL, Instytut Nauk Biblijnych
ur. 30 sierpnia 1985 r. w Starachowicach
Św. Kapł. 29.05.2011 r.

Motto prymicyjne: "Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei" (1 P 3,15)

 Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła
Ks. dr Maciej Będziński
Ur. 29.01.1981 w Radomiu
Św. kapł 27.05.2006
Motto prymicyjne: "Pragnę" (J 19.16)
 
Sekretarz bp. Henryka Tomasika
Ks. dr Tomasz Herc
Ur.28.09 1981 w Starachowicach.
Św. Kapł. 27.05.2006
Motto prymicyjne: "Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana". (Ps 116,12)