Garbatka

Uroczystość św. Józefa Rzemieślnika

1 maja 2024 roku obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Świętego Józefa Rzemieślnika. Uroczystej Mszy Odpustowej przewodniczył ks. Piotr Walkiewicz – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

Podczas homilii przedstawił wiernym sylwetkę św. Józefa – człowieka, który „w cichości spalał się dla bliskich”.

Św. Józef jest także patronem rodzin, i Jemu właśnie ofiarowane zostały problemy i troski wszystkich rodzin parafii.

Uroczystości zakończyła procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwo.

W uroczystościach odpustowych uczestniczyli kapłani dekanatu czarnoleskiego.