Garbatka

80. Rocznica bitwy pod Molendami

14 kwietnia 2024 roku obchodziliśmy 80. rocznicę bitwy pod Molendami. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył Ojciec Eugeniusz Augustyn Opat oraz Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Ofiar Pomordowanych w miejscowości Molendy,  gdzie uroczyście zabrzmiał Hymn Narodowy oraz Modlitwa Armii Krajowej.

Wójt Teresa Fryszkiewicz wygłosiła przemówienie, w którym powitała wszystkich gości, podziękowała również  za pamięć oraz liczne przybycie.

Rys historyczny przedstawiła Maja Urbaniak, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

Tradycyjnie złożono pod pomnikiem wieńce oraz zapalono znicze, a przy tradycyjnej, wojskowej grochówce popłynęły wspomnienia.