Garbatka

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
W tym dniu kapłan święci pokarmy oraz trwa wraz z wiernymi na adoracji przy Grobie Pańskim.

Dla chrześcijan Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą Eucharystią w ciągu całego roku. Msza święta sprawowana w Wielką Sobotę po zmierzchu należy już do liturgii Niedzieli Zmartwychwstania. Jest ona centralnym momentem Triduum Paschalnego i kulminacją całego roku liturgicznego.

Cztery główne części Wigilii Paschalnej to:

1. Liturgia światła

Przed kościołem kapłan błogosławi ogień, od którego zapala się paschał. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżący rok. Z zapalonym paschałem kapłan wchodzi do świątyni. Światło świecy rozjaśnia mroki kościoła, w którym jest zgaszone oświetlenie. Blask paschału jest symbolem Chrystusa, który nadaje życiu sens, bo On rozprasza mroki ludzkiego życia i pokonuje ciemność śmierci.

Kapłan wnosząc zapalony paschał do świątyni, zatrzymuje się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając: „Światło Chrystusa”. Ludzie odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, przekazując sobie światło.

2. Liturgia słowa

W tym dniu przewiduje się dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistołę (to czytanie z listów Apostolskich) oraz Ewangelię, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Wymagane jest odczytanie co najmniej trzech czytań.

3. Liturgia chrzcielna

Po homilii następuje liturgia chrzcielna, w trakcie której śpiewana jest Litania do wszystkich świętych. Potem następuje błogosławieństwo wody poprzez zanurzenie w niej paschału oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych. 

4. Liturgia eucharystyczna

To ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej sprawowanej podczas każdej Mszy świętej.